Gamle klassebilder fra Skiringssal Ungdomsskole


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://slektsdata.no/Skiringssal%20u.skole.jpg

Postkort merket "158 Skiringssal Ungdomsskole" utgitt av Mittet. Ukjent år.

 


Eksempel på vitnemål datert 1. mai 1912 vinteren 1911-1912, for Leif Marum.
Leif Jakobsen Marum, født 27.06.1896, død 26.11.1941 i USA.
BMO egen dokumentsamling.

 

BMO_001643-2 - 2
BMO egen bildesamling

 

BMO_001635-2-3
BMO egen bildesamling

 

BMO_001640-2-2
BMO egen bildesamling

 

BMO_001641-2-2
BMO egen bildesamling

 

BMO_001639-2-2
Hjørdis Jakobsen Marum, 1. rekke nr. 3 fra høyre.
BMO egen bildesamling

 

Eksempel på vitnemål datert 26. april 1923 vinteren 1922-1923, for Hjørdis Marum.
Hjørdis Jakobsen Marum, født 10.06.1905, død 22.09.1992.
BMO egen dokumentsamling.

 

SB 08.10.1935 Skiringssal Ungdomsskole
SB 08.10.1935