Gamle klassebilder fra Norsk Husflids-Skole, Skien


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

BMO_000021_stitch-2

BMO egen bildesamling
Norsk Husflids-Skole. Amtskurset i Sløjd og Husflid, Skien, ukjent år (19x1?)
Elev nr. 45: Ina Hansen, Marum, Sandeherred. Født 06.12.1866, død 24.07.1949.
Hans Christian Jacobsen giftet seg med Abrahamine "Ina" Abrahamsen. Hun var enke etter Olaf Hansen Marum,
Ina var en av de første kvinnene som utdannet seg i kunstveving i Norge.

 

Husflidsang
Forfatter: T. P., ukjent år
BMO egen dokuentamling

 


Ca. 1900
Harald Frølich, Frølich, Jonine Frølich, f. Sørensen
https://digitaltmuseum.no/011013447036/norsk-husflids-skole