Gamle klassebilder


Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

UNDER ARBEID

 

Breili

Brydeslottet

Sandefjord Folkeskole/Byskolen

Fevang

Fosnes Husholdningsskole, Stokke

Framnes

From

Frøken Castbergs private skole, Skippergaten

Furustad/Førstad

Gokstad

Haukerød

Haukerød Framhaldskole

Helgerød

Mosserød

Norsk Husflids-Skole, Skien

Realskolen/ Sandar videregående skole

Sandar Fortsettelsesskole/Sandeherad Fortsettelsesskole

Sandar Framhaldsskole

Sandar videregående skole/Realskolen

Sandar Yrkesskole/Sandar videregående skole

Sande

Sandefjord Folkeskole/Byskolen

Sandefjord Handelsgymnas

Sandefjord Maskinistskole

Sandefjord Middelskole

Sjømannskolen i Tønsberg

Skiringssal Folkehøyskole

Skiringssal Ungdomsskole

Skoler i Hedrum

Skoler i Kodal og Andebu

Skoler i Stokke

Store Bergan

Vesterøy

Virik

Østerøya

 

UKJENT skole, tips mottas med takk til  post@slektsdata.no

 

Konfirmanter

Søndagsskole