Fjellsikringstjenesten
LMK/Gol

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Tiden på Telegrafistskolen, Sjømannskolen på Haugar, Tønsberg
Tiden som telegrafist i Forsvaret
Tiden som radioamatør LA8GJ
Tiden som telegrafist i Norges Røde Kors Fjellsikringstjeneste på Golsfjellet (denne siden)

Hvis noen besitter bilder, dokumenter og mer stoff fra denne tjenesten - vennligst ta kontakt. Navn på personer og årstall på bilder på denne siden er ønskelig.
Noe av stoffet er hentet fra Facebook-siden Telegrafist - Javisst! https://www.facebook.com/groups/117537724979685/

Den frivillige tjenesten drevet av Norges Røde Kors https://www.rodekors.no på hytta til Gol Røde Kors Hjelpekorps. Nærmeste turisthytte/hotel var Kamben https://www.kamben.no
Tjenesten var bemannet av fingerferdige og selvhjulpne radioamatører med telegrafiskompetanse fra Norges Radio Relæ Liga NRRL https://www.nrrl.no

 

Om oppstarten til sambandstjenesten i påsken og Ahlert Horn LA2Q, død 1983 79 år gammel.
https://www.la2d.no/?page_id=171
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Ahlert_Horn

Aftenposten 28/3/1967 - i omtale av ulykkespåsken samme år - siteres "Fjellsikringstjenestens sambandssjef, major Ahlert Horn". Han forteller til avisen at han har vært sambandssjef på Gol i 12 år.
https://www.aftenposten.no/norge/i/g7wK5/ulykkespaasken-1967-16-omkom

 

CCI26012020

Postkort, poststemplet 30.06.1987
Kamben Hotell 1000 m.o.h.
3550 Gol Hallingdal i Norge
Telf. 067-77900
Flyfoto: Atelier Kavlie-Borge, Horten
7993

Hytta "Kontakten" til Gol Røde Kors Hjelpekorps er den gule midt på bildet opp til høyre. Ingen kjørevei i påsken den gang fra Kamben, ski på bena med kjelke var eneste mulighet.

 

 


Postkort, poststemplet Gol 28.03.1974
Kamben Hotell
pr. Gol st. Hallingdal, 1000 m.o.h.
Norrønafly 139408 - 1252

 


Postkort
F 849 - Kamben Hotell pr. Gol st. Hallingdal, 1000 m.o.h.
Golberg's Flyfoto, Hønefoss

 


Postkort
F 847 - Kamben Hotell pr. Gol st. Hallingdal, 1000 m.o.h.
Golberg's Flyfoto, Hønefoss


Postkort
Norge: Kamben Hotel pr. Gol st.
Hallingdal. 1000 m.o.h.
Foto: Normann, E-7-75
Normanns Kunstforlag AS, Oslo

 


Postkort
Norge: Kamben Hotel pr. Gol st.
Hallingdal. 1000 m.o.h.
Foto: Normann, E-7-3
Normanns Kunstforlag AS, Oslo

 


Postkort
Norge: Parti fra Golsfjellet
Hallingdal. 1000 m.o.h.
Foto: Normann, E-7-32
Normanns Kunstforlag AS, Oslo

 

CCI28122019-14

Sandefjords Blad 20.04.1966.

 

CCI28122019-12

CCI28122019-13

"Vårt Land" 16.04.1968.

 

 

CCI27122019_0001-16

CCI27122019_0001-7

LA6XI
Rediphone 50 RX, Drake T4C (eller TX/RX) som LA6XI holder hånden på og Junker morsenøkkel. Vingtor TX fra Horten (utviklet for LMK) på veggen og under Wehrmacht gerate... :)
De to BC610 (RCA) står til venstre bak ryggen til LA6XI. Forsvarets radiolink innerst i hjørnet..

LA6XI

 

29354548_10209124628672243_3722231488557603944_o

29745111_10209124930799796_8431138422096584141_o

Bilde fra LA6XI: OP-rommet/sentralbord telefon landline

LA8GJ Bjørn , LA2SH Bjørn. LA6XI, LA2Q Ahlert Horn leder sentralen. Sittende LA5HE Ragnar og til høyre Thormod LA7OF.

 

Om Knut Heimdal LA6XI fra linken http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/nrrlprog.htm
LA6XI Knut Einar Heimdal (født 1946) gift med LA1YM (Frøydis), og har 2 barn. Han har utdannelse som elektronikk-ingeniør og bedriftsøkonom, med tilleggsutdannelse innen markedsføring fra BI. I dag er han salgsansvarlig ved Ericsson Norge. Han har radioamatørlisens fra 1963, og er aktiv på ulike felter innen amatørradio. I NRRL satt han i hovedstyret i tilsammen 12 år, og har blant annet vært NRRLs Traffic Department manager og spalteredaktør i Amatørradio. Han har vært formann i Oslogruppen i 4 år, samt vært sekretær og hatt en rekke andre tillitsverv i Oslogruppen. Han var med på å stifte LA-DX-GROUP, og senere LA ARDF Group, hvor han har vært formann de siste 3 år. Han er svært aktiv innen radiopeileorientering (RPO), og han er nordisk mester samt Norgesmester 5 ganger i RPO. Hans favoritt-mode er CW på HF, han liker testkjøring, og er også aktiv på pakkeradio og VHF/UHF. LA6XI er ridder av NRRLs Gyldne Nøkkels Orden.
Bor Bødalen i Røyken.


 

Thormod Bøe LA7OF boe@h-nett.no, bodde i Horten (født 1940, død 2011). https://la4o.no/nytt-fra-styret/nytt-fra-styret-2011-2020/nytt-fra-styret-2011/melding-om-silent-key-la7of-thormod-boe
https://www.nrrl.no/nyhet/229-melding-om-silent-key  http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/LA7OF.pdf

 

Bjørn Henning Streitlien, skiftet navn til Linde, LA2SH, bor Vettre i Asker (født 1944).

 

CCI27122019_0001-5

CCI27122019_0001-6

Operatørene under ledelse av Ahlert Horn (foran i bildet). Til venstre bak Ahlert Horn sitter Thormod Bøe LA7OF. Knut Heimdal LA6XI sitter til høyre med hendene på kneet. Helt til høyre Arve Eystein Solli LA5YI.
I midten bak undertegnede Ragnar Ottersen LA5HE.

LA8GJ Bjørn Marum Olsen

CCI27122019_0001-2

LA5YI

Han som sitter på huk og tuner BC610 TX er antakelig Alf Jacob Munthe LA6XF (død 2005 på Eidsvoll). Han jobbet 1 år på Jan Mayen 1976-77. Var muligens på Gol i begynnelsen 1968 for å sette i drift utstyr. Han var en teknisk guru.

Personen til høyre sittende oppe på samme sender er Arve Eystein Solli LA5YI (født 1946) aesolli@online.no Pensjonert teleingeniør i fra Nordsjøen etter 28 år. Bor på Nærsnes i Røyken.


CCI27122019_0001-11

Norges Røde Kors Fjellsikringssentral på Storefjell. Hytta til Gol Røde Kors Hjelpekorps, Golsfjellet i påskesol.

 

 

CCI28122019-4

CCI28122019-2

 

 

 

CCI28122019-8

CCI28122019-9

 

 

 

 

CCI27122019_0001-1

CCI28122019-10

Hjelpekorpsets "nye" snøscooter.

Noe nyere modell.

 

 

CCI27122019_0001-10

CCI27122019_0001-9

 

 

 

CCI27122019_0001-4

CCI27122019_0001-3

 

 

 

CCI27122019_0001-15

CCI27122019_0001-14

 

 

 

 

CCI28122019-3

CCI28122019-1

 

 

 

 

CCI28122019-7

CCI28122019-6

 

 

 

 

CCI28122019-5

CCI28122019-11

 

 

 

 

29662367_10209124584631142_7674434460069681850_o

Bilde fra LA6XI Knut Heimdal: Fra venstre LA9IL, LA1YM Frøydis og LA6XI på "Kontakten", Golsfjellet.
Artikkel i Aftenposten 08.04.1969.

 

 

 

Oddvar Ulvang

2. mai 2014

I påsken 1959 fikk jeg permisjon fra Marinens Sambandsskole for å være telegrafist på Norges Røde Kors Hjelpekorps sambandssentral på Golsfjellet. Vi hadde CW kontakt med hjelpekorpsstasjoner fordelt over hele landet. Vi hadde heldøgns bemanning, mens de andre var en og to manns betjente stasjoner fra Saltfjellet i nord til Sirdalen i sørvest. Bildet t.v. viser sjefen Einar Granby LA8B. Han med lusekofte er Bredo Hetting-Olsen, og det er Bredo som tar bilde av Per Grude (LA9AA) som er opptatt med en mobil VHF-stasjon. Vi hadde forskjellig radioutstyr: TX'en t.v. bak LA8B tror jeg var en tysk 800W Lorentz, mottakerne var en tysk Köln E-52 nederst, og en gammel og god HRO med frekvensskuffer øverst. Jeg husker vi hadde en fin påske på Golsfjellet. Om natta var vi litt på amatørbåndene, men lyttet selvsagt på den spesielle anropsfrekvensen vår. En nattevakt hadde jeg forbindelse med Gi5UR fra Belfast, og det skulle vise seg at det var bestekompisen til en av de andre gnistene, Knut/LA7PC fra Rjukan. Han hadde studert i Belfast. Du skal jo reise til sjøs, sa Knut til meg, og hvis du noen gang kommer til Belfast, må du love å besøke Bob/Gi5UR og hilse fra meg.

Einar Granby LA8B
Einar var nøkkelpersonen i datidens nødsambandsgruppe i mange år. Det het Emergency Corps den gang!

 

 

 

 

 

 

Ragnar Tellefsen

Visuell forteller · 16. oktober 2019

Røde Kors Fjellsikringstjeneste, Golsfjellet.

Ledet av LA2Q, Alert Horn.

Her var jeg flere påsker i 60 årene.
Vi hadde også besøk av LA7PC, Knut Christiansen

 

 

Ragnar TellefsenTelegrafist

 - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·

Alert Horn med feilsøking.

Ragnar TellefsenTelegrafist - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·

Fjellsikringstjeneste påsken 1965. Noen ganger ble det travelt, dersom det var uvær i fjellet.

 

Ragnar TellefsenTelegrafist - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·

Vi var fire - fem telegrafister ved redningssentralen.

Ragnar TellefsenTelegrafist - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·

Alert Horn ble utropt til påskens helt, Påskeaften.

 

Ragnar TellefsenTelegrafist - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·

Solveggen var god å ha. LA7OF Tormod Bøe (SK) nr tre fra venstre.

Ragnar TellefsenTelegrafist - Javisst!

Visuell forteller · 16. oktober 2019 ·
Kokka fikk lov å slippe til. Vi slet litt med tre stk Redifon R 50.

 

Oddvar Ulvang: Jeg gjorde tjeneste der i påsken 1959. Vi hadde to gamle mottakere, en tysk Köln E-52 og en amerikansk HRO, begge meget gode.
Her er kokka vår i aksjon. "Det skulle vøre morosamt å vøre gnist, mente hun - og det var det jo!

LA6XI

 

 

Ragnar Tellefsen

Visuell forteller · 16. oktober 2019

LA7PC Knut Christiansen

Var o.ing hos Hydro på Vemork

Oddvar Ulvang

16. oktober 2019 · Redigert

På bildet sitter frivakta i solveggen på LMK. Fra venstre kokka vår, Kjell Martinssen LA8XE og LA4FG.