Fangeregister

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©


Norsk digitalt fangearkiv:

https://www.fanger.no/

https://arkivet.no/fangeregister

 

Søker du informasjon om fanger i Norge under 2. verdenskrig? Har du opplysninger om fanger? Prosjektet «Norsk digitalt fangearkiv» har som hovedmål å opprette en online database over personer som ble holdt i fangenskap under andre verdenskrig. Databasen skal lanseres i anledning frigjøringsjubileet i 2020.
Opplysningene skal være oppdaterte og tilgjengelige for alle. Med hjelp fra gjenlevende, etterkommere og arkivkilder, vil vi komplettere registeret ytterligere.
«Norsk digitalt fangearkiv» er et samarbeidsprosjekt mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Stiftelsen Falstadsenteret.

Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum, og vil gjerne høre fra deg dersom du har opplysninger eller dokumentasjon som kan korrigere eller supplere innholdet på www.fanger.no.
Henvendelser vedrørende fangesteder og historier kan rettes til Thomas V.H. Hagen på epost th@arkivet.no.
Henvendelser vedrørende kilder og dokumentasjon kan rettes til Arne Langås på epost arln@falstadsenteret.no
Alle andre spørsmål og henvendelser kan rettes til prosjektkoordintaor Kim Bredesen på epost post@fanger.no