Fangeleire i Vestfold WW2

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.norgesdokumentasjon.no/rapporter/9-KRIGFANG.PDF

http://www.kystfort.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=6379
Du må være medlem for å kunne se bildene på linken.

Oversikt over fangeleire http://www.stiftelsen-arkivet.no/forkortelser

 

Sandefjorddistriktet
Jernbanealleen, Lager Friesland
Virikveien
Dalsroa, Lakskjønn

Larvikdistriktet
Stavern
Hovlandbanen

Tønsbergdistriktet
Berg
Vardås, Nøtterøy
Mågerø
Nesbrygga, Nøtterøy
Bolærne

Hortendistriktet
Karljohansvern

Holmestranddistriktet
Botne

Sandedistriktet
Guriløkka