Fangeleire i Norge WW2

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

Aktuell litteratur om tyske fangeleire i Norge (egen boksamling):
Haugland, Magne; "Do svidanija – På gjensyn". Dokumentarberetninger om sovjetiske krigsfanger.
Commentum Forlag AS 2008. ISBN 978-82-92309-11-7

Ulateig, Egil; "Falstad". En konsentrasjonsleir i Norge. Et glimt av helvete.
Ernst G. Mortensens Forlag AS 1984, ISBN 82-527-0766-1

 

Oversikt over fangeleire http://www.stiftelsen-arkivet.no/forkortelser

Oversikt over fange- og konsentrasjonsleire

 

Vestfold

http://www.norgesdokumentasjon.no/rapporter/9-KRIGFANG.PDF

Falstad, Nord-Trøndelag

Saltfjellet, Blodveien, Nordland
Botn