Karljohansvern, Horten

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

 

Fangeleir.
Karljohansvern, antall fanger ca 120 mann.
Adkomstvei RV 310. Nevnes første gang august 1944.