Guriløkka

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Fangeleir.
Guriløkka, Sande. Antall fanger ikke oppgitt.
Adkomstvei E18 , mellom Holmestrand og Drammen.