Botne

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 

Det er ikke tillatt kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright

 

 

Fangeleir.
Botne ved Holmestrand. Antall fanger ikke oppgitt.
Adkomstvei E18, vest for Holmestrand.