Falstad, Ekne, Levanger, Nord-Trøndelag

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Allerede to dager etter Terbovens tale i Trondheim 06.10.1942 ble alle jødiske menn i Trondheim over 14 år samlet og ført til Falstadleiren. Kvinner og barn ble samlet i tre leiligheter. Aksjonen må ha vært planlagt på forhånd. Holocaust i Norge startet således i Midt-Norge.

 

Litteratur (egen boksamling):

Ulateig, Egil; "Falstad". En konsentrasjonsleir i Norge. Et glimt av helvete.
Ernst G. Mortensens Forlag AS 1984, ISBN 82-527-0766-1

 

Johansen, Frank Storm; "Tusen dager i fangenskap". Et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødleirer.
Bearbeidet av Falstadsenteret ved Ingvild Hagen Kjørholt, Arne Langås og Ingeborg Hjorth.
Gyldendal 2015, ISBN 978-82-05-48083-4

 

 

Egne bilder tatt på Falstad sommeren 2015

 

Falstadsenterets egen hjemmeside: http://falstadsenteret.no/
https://www.facebook.com/Falstadsenteret/

http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Falstad_fangeleir

 

Fangen fra Java på Falstad: http://digitaltmuseum.no/011085441915

1941 De anonyme fra Falstad – Historiefortelleren

Per Gjendem: Falstad, et senter i Norge for Krigens fangehistorie og menneskerettigheter

Gravene i Falstadskogen - Falstadsenteret

 

Falstad under krigen.

 

Falstad i dag.

 

Symbolikk på fanger ved Falstad

 

Den serbiske fangen Ljuban Vukovic grov de fleste gravene i Falstadskogen og ble forsøkt drept av tyskerne før kapitulasjonen. Her bistår han i mai 1945 med påvisning av graver.
Hentet fra linken https://no.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schidorsky#/media/File:Falstadskogen_-_Falstad_Forest_(1945)_(5266538133).jpg

 

Fanger og lokalbefolkning ved porten til Falstad fangeleir (SS Strafgefangenenlager Falstad) i fredsdagene 1945. Fra venstre står Per Sæther, ukjent kvinne, Ljuban Vukovic, Eldbjørg Augdal og sovjetisk fange (Aleksandr Makejev eller Aleksej Pasnov).

Hentet fra linken https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fanger_og_lokalbefolkning_ved_Falstad_(1945)_-_Prisoners_and_local_people_at_Falstad_(1945)_(5319910944).jpg