Falne sjømenn

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff fra disse sider til annet bruk uten tillatelse. Dette vil være i strid med Åndsverkloven og/eller Fotografiloven. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

SB 11.06.1947 Krigsdekorasjoner til falne sjøfolk, del 1

SB 11.06.1947 Krigsdekorasjoner til falne sjøfolk, del 2

Sandefjords Blad 11.06.1947

 

Sandefjords Blad 26.07.1945

 

Sandefjords Blad 26.07.1945

 

Artikkel side 26-36 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962.

Artikkel side 18-19 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) nr 37 - April 1976.

 

Bildet står på side 28 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962.
Bildetekst: Minnetavle i oppgangen til A/S Thor Dahls kontor. Tavlen er laget av billedhugger Emil Lie.