FORORD

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Det er ingen skjulte agendaer på disse sidene. De skyldes kun en genuin personlig interesse for en viktig del av vår lokalhistorie, og da kommer man ikke utenom det som skjedde i vårt lokalmiljø i krigsårene og årene etter. Mye er myteomspunnet og fortsatt inderlig hatet. Jeg opplever fremdeles at det ikke skal snakkes om krigen, og at dette er et ikke-tema blant de eldre som kan fortelle noe.
Jeg vil påstå at det selv i lokalhistoriske foreninger ikke er populært å trekke frem krigen.
Overalt i vårt distrikt kan man fremdeles komme over betongkolosser som stikker opp av gresset og som ofte ligger godt gjemt i krattskogen. Ofte har man også forsøkt å dekke det til med jord, trebeplantning og sprengt steinmasse. Det er likevel ikke vanskelig å finne ting som minner om krigsaktivitet.
Søk etter slike krigsminner får deg ut i skog og mark, er en fin fritidsbeskjeftigelse og gir deg kunnskaper om vår historie og vårt lokalmiljø. Som en bonus får man føle mystikken og spenningen ved å "oppdage" og utforske en mørk bunker, en tunnel i fjellet eller et hull i bakken som "ingen" har sett før?

Denne oversikten er kommet frem ved at jeg først har samlet inn stoff fra forskjellige og ofte vanskelig tilgjengelige skriftlige kilder, for deretter å befare terrenget for å lokalisere stedene nøyaktig og for å ta bilder. En del samtaler med lokalbefolkningen har det også blitt.Jeg har forsøkt å organisere dette i steder og hendelser, og sette opp linker og henvisninger til ytterligere stoff.

En del er samlet ved å søke på sidene til Sandefjords Blad, og jeg oppfordrer til å gå direkte til disse sidene for ytterligere opplysninger. For å gjøre dette lettere tilgjengelig har jeg lagt ut en del linker til eldre artikler i avisen om steder og emner.

Det vil bli laget en bildedatabase for hvert sted og hendelse for hvordan det ser ut i dag. Våren er en fin tid å fotografere på samt lete etter skjulte og glemte bunkere og andre krigsminner uten for mye vegetasjon og løv på trærne. Straks naturen begynner å spire bli det hele skjult i naturlig kamuflasje.

Sidene skal gjøres tilgjengelig for skoleprosjekter osv. slik at de får en verdi for ettertiden.
Hvis noen har ytterligere opplysninger og event. gamle fotografier ønsker jeg kontakt for nærmere avtale. Jeg ønsker også å foreta intervju med personer som husker noe fra disse årene.

Som etterkrigsbarn født sommeren 1947 oppdaget jeg "tidlig" i barndommen alle de spennende festningsanleggene og bunkersene i området rundt i Sandefjordsdistriktet som på 50-tallet alle lå helt usikret og åpne. Anleggene trakk oss barn til seg som magneter, og mange av anleggene var selvfølgelig livsfarlige å ferdes i. Mange tyskerbrakker var i bruk i mange år etter krigen som boliger i en tid med enorm boligmangel. De fleste anleggene og brakkene er borte nå. Mange av bunkersene og festningsanleggene er fjernet ved sprengning, fylt over med jord eller sementert igjen. Jeg husker skilt som varslet om minefare, flammekasteranlegg, tyskerpiggtråd over alt langs kysten, båtvrak, kjøretøyer, etc.
Dette er også kulturminner som burde vært sikret for etterslekten til minne om en tid som vi får håpe aldri vår etterslekt får oppleve.

På stedet i Hjertnesskogen i Sandefjord hvor jeg bygget hus i 1975 lå det en luftvernstilling, og jeg fant granatsplinter og tomhylser som stammet fra bombingen av skip ved Framnæs Mekaniske Værksted. Disse ble gjentatte ganger angrepet fra fly, og både beskytningen av flyene fra luftvernet og fra selve flyene påførte bygninger i området rundt fjorden skader. Jeg husker mine foreldre snakket om fresende og rødglødende granatsplinter som grov seg inn i veggene og ned i bakken, og vinduer som ble knust hvor de bodde på Hystadveien nr. 74. Jeg har fremdeles en del av disse gamle rustne granatsplintene liggende.

Tyskerne regnet med en alliert invasjon. Bunkers og tunnellarbeider foregikk i områdene Ormestad, Asnes, Virik, Mørk, Sunde, Hunstok, Bugården og Bommene. For sikkerhets skyld begynte de også på en tankgrav som skulle gå fra Gogsjø over Raveien (gamle E18) ved Hunstok - Haukerød mot Mokollen (se egen omtale).

Et nytt brakkebyggingsfirma i Sandefjord hadde i 1941 43 ansatte. Et annet firma arbeidet på Folehavna med sprengning og arbeid for Wehrmachts regning med over 200 ansatte. Kilde: Se link1 og link2.

Under krigen ble badestranden på Tangen spesielt mye brukt av tyske soldater, og da var stedet tabu for "gode nordmenn".

Ortskommandanten slo seg ned på Byskolen.
Soldatene ble i første omgang innkvartert i M/F "Peter Wessel" som tilfeldigvis lå i Sandefjord.
Senere ble Sosietetsbygningen på Badet og Folkets Hus beslaglagt.
Hafenkapitän etablerte seg i den gamle Tollboden.
Høsten 1944 ble "Middelskolen" i Jernbanealleen rekvirert.
Hotel Atlantic var lokalt hovedkvarter under hele krigen.
Kaffistova gjorde tjeneste som Soldatenheim.
En tid hadde SS "Offizierkasino" i Sandefjord Klubselskaps lokaler.
På Skiringssal Folkehøyskole var det innkvartert tyske soldater.
Når Byskolen brant i januar 1944 ble Sande skole rekvirert til samme bruk av tyskerne.


L = Luftwaffe
M = Kriegsmarine
Tyske feltpostnummer brukt i Vestfold = 710. Infanteri-Divisjon.
Postadresse/feltpost brukt under krigen i Sandefjord:
Uplassert:
35479 L 8. kp. Lg. Nachr. Rgt. Norwegen


Indre Vestfold:

Du kan også ta av fra fylkesvei 601 til venstre noen kilometer før Snappen. Da vil du kunne kjøre over til Nes i Kvelde, men vi anbefaler en stopp ved Andersbonn. Her er det merket løyper innover til fine utkikkspunkter (Knappen og Farmenrøysa), og til et minnesmerke fra 2. verdenskrig ved Høymyr. Området ble brukt av motstandsbevegelsen, og engelske fly slapp ned våpen og forsyninger til "Gutta på skauen" ved Høymyr.

Div. opplysninger om Hjemmefrontens likvidasjoner, bl.a. i Andebu, link 1 og link2
Moland, Arnfinn; "Over grensen?". Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Orion Forlag, 2. opplag 1999. ISBN 82-458-0337-5 (Sandefjord Bibliotek 940.53481, 94747.003).


Krigens avslutning/fredsdagene

*****************************

Jeg har også funnet et godt skjult og bortgjemt minnesmerke på en stor flat stein som bærer en inskripsjon som er vanskelig å tyde hvis man ikke vet hva man skal se etter. Øverst er det en stor ørn, ca. en meter bred; Luftwaffes våpensymbol. Jeg har blitt fortalt at det var mange høytidelige seremonier ved denne steinen. De få personene som kjenner til steinen ønsker ikke at denne skal bli kjent, og har plantet tett vegetasjon rundt steinen slik at den er umulig å oppdage. Steinen er avfotografert (se nedenfor), men resultatet ble for dårlig. Jeg skal forsøke igjen med skyggelegging av inskripsjonen, event. forsøke forsiktig med kritt for å få tatt nye bilder. Steinen ligger ved en appellplass for tyske Luftwaffe "et sted i Sandefjord".

http://www.slektsdata.no/IMG_5189.jpg

Stenen med inskripsjon.Aktuelle linker for de som har mer interesse i WW2-minner:
http://www.kystfort.com/forum/andre-linker-organisasjoner-pa-internett-f34.html
Norway during ww2 forum http://nuav.rforum.biz/discuss-all-about-norway-during-ww2-f2/
World War II Aircraft wrecksites in Norway http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/
The Norwegian Volunteers of Waffen SS http://www.frontkjemper.com/index.htm
The Norwegian SS Volunteers Forum: http://www.frontkjemper.info/forum/
Dansk side om frontsøstre http://www.frikorps-danmark.dk/Frontsoestre.htm
Tyske kystfort i Norge http://www.kystfort.com
Se kystfort fra verdensrommet http://www.kystfort.com/googlekystfort.html
Der Atlantikwall in Norwegen http://atlantikwall.info/aw/norwegen/norwegen.htm
Coast fortress and radar pages (norsk side med info om radar og elektronikk) http://www.noding.com/la8ak/k51.htm
Interessant norsk side http://www.flora-krigshistorielag.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=32
Bilder fra Sandefjord i krigsårene tatt av okkupasjonsmakten http://www.festningsverk.no/Okkupasjonen.htm
Norsk side "Horten festningsverk" om norske festningsverk, spesielt om restaurering av tyske forsvarsverk i Hortendistriktet http://www.festningsverk.no

Div. om Regelbau (tysk: standardisert bygg)
REGELBAU (byggestandarder for tyske forsvarsanlegg/bunkere), men på belgisk/fransk språk; http://www.fortiff.be/regelbau/
Norsk info om Regelbau, Regelbau - historie, konstruksjon etc. (norsk, pdf)
Tysk side om Regelbau; En ikke helt fullstendig oversikt over Regelbau-konstruksjoner
 

http://www.slektsdata.no/tobruk03.jpg

Typisk eksempel på en "tobruk", vanligvis brukt av en mann som opererte et MG42 maskingevær.
Bildet er hentet fra linken http://www.strijdbewijs.nl/hinder/bunkereng.htm