Ekeberg kapell og gravlund

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Ekeberg kapell
Leikvollgata 12, 3213 Sandefjord
Antall sitteplasser: 190
Ligger på Ekeberg gravlund.

Ekeberg kapell og krematorium ble innviet 1. juli 1960.
Etter flytting av krematoriet er kapellets kapasitet for oppbevaring, vurdert inn i kommunens beredskap.
Vedlikeholdsbehovet er vurdert til driftsmessig oppfølging. Dersom kapellet skal inngå i kommunens beredskap kreves omfattende oppgradering og bl.a. kjølekapasitet. Kostnader ikke kartlagt.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekeberg_kapell_og_gravlund

 

Oversiktskart gravfelt

Gravstedskart

 

Ekeberg gravlund, kapell og krematorium

Fra 1960.