Krigsårene i byen og omegn

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©Artikkel i Sandefjords Blad 06.07.1996. Særtrykk av avisside 20.03.1976. Krigen til sjøs - en stor påkjenning for Sandefjord.


Artikkel i Sandefjords Blad 09.04.2010; http://www.sb.no/nyheter/tyskerne-inntok-byen-16-april-1.5159990

Tyskerne inntok byen 16. april
Av:
Kåre Gåsholt

Publisert: 09.04.2010 14:06

Tyskere tropper gikk i land i flere norske byer natt til 9. april 1940, blant annet Horten. Sandefjord ble inntatt først en uke senere.

16. april for 70 år siden kom de første 40 tyske soldatene, fordelt på tre lastebiler, til Sandefjord, står det å lese i Sandefjords Blad 17. april 1940.

Innlosjert på Atlantic

Ifølge avisa kjørte tyskerne til politistasjonen for å bli anvist losjiplass. De ble anvist plass på Hotel Atlantic.

Var usikre på hvor lenge troppene ville bli

«Det foreligger intet om hvor lenge de har tenkt å oppholde seg i her byen», står det å lese i Sandefjords Blad under innledningen til den fem år lange verdenskrigen.
Avisen skriver at det var ventet 90 nye tyske soldater til byen dagen etter at de første ankom.

Sandefjords Blads utgave 9. april 1940.


Sandefjords Blad 22.04.1940

 

Sandefjords Blad 22.04.1940Eksempel på min bestemors passerseddel fra 1942.
 

Eksempel på "Tillatelse til fiske". Politiets arkiv.

 

Eksempel på "Tillatelse til fiske med fartøy". Politiets arkiv.

 

Plakat fra Sandefjord Luftvernkrets; "Forhold ved flyalarm" - og i tilfelle De blir husvill på grunn av flyangrep. Egen samling.


Kvittering 13.09.1941 for innlevert radioapparat til Johan M. Olsen.

Rasjoneringskort: Tekstilkort. Til Aasta Marum Olsen, Hystadveien 74. Fra Sandar Forsyningsnemd 162.

 

Tysk propaganda "Hvor har det blitt av fisken?" Flygeblad, forside. Størrelse, bredde 16,5 cm, høyde 11 cm. Egen samling.

Bakside.


Illegal avis, "Krigens gang", lørdag 05.04.1945, nr. 28, 3.årgang. Avskrift 10.06.1971. Egen samling. Se linken http://no.wikipedia.org/wiki/Krigens_gang   

Skriv fra Der Reichskommissar, Oslo datert 08.05.1943. Betr.: Fischereierlaubnis. Fra politiets arkiv.
Brev 18.05.1943 til Johan Martin Olsen fra oberst ?, Dienststelle der Feldpost-Nr. 07 626. Etterlysning av privat kjøretøy Z-14571 rekvirert av tyskerne i 1940.
Brev 02.08.1946 til Johan Martin Olsen fra Hærens Bilinspektør, Oslo v/ J. O. Bundli/H. A. Eidem.
 

Artikkel i Sandefjords Blad 09.03.09; http://www.sb.no/article/20090309/NYHETER/41755340/1158
Bilder fra krigsårene


Ved Sandefjord havn lå den Tyske patruljebåten "Friese" Her drilles mannskapet i våpenbruk. Foto: festningsverk.no

http://www.festningsverk.no/Sandefjord.htm
Stian Ludvigsen, ansvarlig redaktør for nettstedet festningsverk.no, forteller at de har kommet over mange bilder fra krigsårene i Sandefjord.
Vi har et stort arkiv med unike bilder fra okkupasjonen 1940-1945. I forbindelse med katalogiseringen av fotomaterialet har flere sjeldne bilder fra Sandefjord under okkupasjonen kommet frem. Bildene er kjøpt fra pårørende til en tysk soldat som var i Sandefjord under krigen, sier han.
Se også Facebook-gruppen som kjemper for bevaring av bunkerne på Folehavna.
Publisert mandag 09. mars 2009 kl. 10:37.

 

Tysk krigsmateriell samlet på Torvet i aprildagene 1940.
Bilde på side 445 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Bilde på side 445 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Bilde på side 445 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Tyske krigsflagg ble hengt ut på tårnet til Hjertnes hovedgård en tid etter at byen ble besatt.
Bilde på side 484 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Original til bildet. Merket på baksiden: Reidar Brusell 1673/2. Politiets arkiv.

Tysk hanemarsj i Storgaten 1944, antagelig under feiringen av Hitlers fødselsdag.
Bilde står på side 448 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

Bilde står også på side 36 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962. Bildetekst: Hanemarsj i Storgaten.

 

Tysk oppmarsj på Torget under okkupasjonen, fotografert fra fotograf Arvid Schou Trogstads forretning med Polyfoto på vinduet.
Bilde på side 448 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 

Original til bildet. Merket på baksiden: Reidar Brusell 1673/1. Politiets arkiv.

Bilde også i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 113:
Den 16. april 1940 kom de første soldatene til Sandefjord. 40 tyskere ankom i tre lastebiler og ble anvist losji på Hotel Atlantic. "Det foreligger intet om hvor lenge de har tenkt å oppholde seg her i byen", skriver Sandefjords Blad. De ble her gjennom fem år.
Fotografiet er fra en parade foran drosjeholdeplassen på Torget på Hitlers fødselsdag 20. april 1945.

Bilde også på side 33 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962. Bildetekst: Tysk parade i Sandefjord på Hitlers fødselsdag. April 1945. (Bemerk tilskuermassen).

 

Originalbilde. Merket på baksiden: Reidar Brusell 2596/10 Kjøttsalg på Torvet påskeaften 1941. Politivakt: Oustorp og Knoph? Politiets arkiv..

Bilde på side 32 i bladet "Thor-Glimt" (Bedriftsavis for A/S Thor Dahl) Jubileumsnummer - 1. oktober 1962. Bildetekst: Kjøttkø i Sandefjord. 12. april 1941.


 

 

Bilde på side 98 i boken:
Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder. Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8
Er usikker på i hvilken retning dette bildet er tatt.

 

Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 160:
Antiluftskytskanoner plassert bl.a. på et av jordene ved Hasle, var i aktiv bruk de siste krigsmånedene, men uten stor effekt.
Fotografiet er tatt i april 1940 og viser en av de seks kanonene på Hasle.

 

Fra linken http://www.op.no/lesernes/article2505908.ece?start=51
Farris Bad & Hotell i Larvik ble allerede i 1940 raskt rekvirert av tyskerne, og i tiden 1941-45 huset det blant annet staben for ?Artilleriegruppe 1/980ª som under seg hadde fem kystfort forlagt i Larvik, Sandefjord og Langesund, samt et utdanningssenter for tyske kystartillerister i Stavern leir. Gruppen vi ser på bildet tilhørte det såkalte ?Leichte VO Messtrupp 521ª som var forlagt i Mandal under hele krigen. Denne fagavdelingen har tatt turen til Farris Bad-bygningen for å melde sin ankomst i forbindelse med arbeidet de skal utføre på Malmøya Fort, Rakke Fort, Oddane Fort de siste dagene i september 1944. Fagavdelingen var bestående av omlag 10 mann, oppsatt med 1 Opel Blitz lastebil med trekkvogn samt en personbil med tilhenger (mobilt strømaggregat). Arbeidsområdet deres var bl.a. kalibrering av optisk utstyr i ildledningssentral, kanoner, avstandsmålere o.l. Under arbeidet som pågikk i Larvik, overnattet avdelingen på daværende Viktoria Hotell på Storgata. I bakgrunnen ser vi bygningen som i dag huser Sentrum Skoles Læring og Oppvekst.
Bildet er innsendt av Flemming Melin Christiansen.