Bugårdsparken

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Flyfoto fra 1956.

 


http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host198645.PDF
 

Flyfoto, ukjent år, fra Bugårdsparken.


Kulturminner 4.5 høsten 1986 Bugårdsparken.PDF
Tor Predee: Bugårdsparken http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1986.html

 

Inne i selve Bugårdsparken rett innenfor inngangsportalen ligger det en kraftig dobbelt bunker som ikke er vanskelig å få øye på. Sandefjord Parkvesen har brukt disse som lager, og man kan tydelig se at bunkerne inneholder masse skrot. Skyteåpningen er mot syd mot selve dammen.
Jeg har i dag 03.04.08 tatt en god del bilder som jeg skal legge ut noen av etter hvert.

To bunkere: Bredde: 0° 0' 49" Lengde: 0° 1' 11"

Sett fra nord. De to bunkerne ligger inne blant trærne midt på bildet.

 

April 2008: Her ligger to bunkere rett innenfor inngangsportalen til Bugårdsparken. Mellom bunkerne har Parkvesenet bygget en lagerhall.

 

April 2008: Bunker mot vest i Bugårdsparken.

April 2008: Som bildet til venstre, men sett fra baksiden.

 

April 2008: Innside i bunker i Bugårdsparken.

April 2008: Innside i bunker i Bugårdsparken.