Bugården kirke

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Bugården kirke er bygget i mur og ble oppført i 1980.

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Den-norske-kirke-i-Sandefjord/om-oss/artikkelliste-kirkebygg/bugarden-kirke/