Oversikt over en del eldre bøker (egen boksamling)

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Jeg har forsøkt å ta med kun eldre bøker med en del få unntak som f.eks. krigsårene.
En del kuriosa fra mine yngre dager er også tatt med på oversikten.

Bøkene er normalt ikke til salgs, men det kan åpne seg muligheter for spesielt interesserte. I så fall send meg en epost med et forslag til bud.


Hefter, aviser, blader:

"Parlando", organ for elevene ved Sandefjord Høyere skole
Stensilerte utgaver:
nr 1/1960;
Redaktører: Bent Bertelsen, Knut Ra, red.sekr. Ragnhild Salomonsen, forr.fører Per S. Jacobsen, red.medlem Bjørn K. Bødtker.
nr 2/1960;
Redaktører: Knut Ra, Bent Bertelsen, forr.fører Per S. Jacobsen, red.medlem Eva Marum.
julenummer 1960;
Redaktører: Marit Nyhus, Ragnvald Kalleberg, red.sekr. Audun Tjomsland, forr.fører Per Storm Jacobsen, red.medlem Marit Holte.
nr 1/1961;
Redaktør: Ragnvald Kalleberg, forr.fører Marit Holte, red.sekr. Audun Tjomsland, red.medl. Hilde Krømke.
nr 2/1961;
Redaktør: Kjell Bergan, red.sekr. Harald Grønn, forr.fører Jorunn Mikkelsen, red.medlem Ellen Skottun
nr 3/1961;
Redaktør Ragnvald Kalleberg, red.sekr. Kjell Bergan, forr.fører Jorunn Mikkelsen, red.medlem Nils Jakob Brautaset.
nr 4/1961;
Redaktør Ragnvald Kalleberg, red.sekr. Kjell Bergan, forr.fører Jorunn Mikkelsen, red.medlem Nils Jakob Brautaset og Harald Grønn.
nr 1/1962;

Trykte utgaver:
september 1962;
Redaktør: Harald Grønn, red.sekr. Ove-Holter-Jørgensen, red.medl. Einar Hanseid, sekr. Inger Johannesen, forr.fører Bjørg Bjune.
november 1962;
Redaktør: Harald Grønn, red.sekr. Ove Holter-Jørgensen, red.medl. Einar Hanseid, sekr. Inger Johannsen, forr.fører Bjørg Bjune.
nr 2/1962;
Redaktør Kjell Bergan, red.sekr. Harald Grønn, forr.fører Jorunn Mikkelsen, red.medl. Ellen Skottun.
desember 1962;
Redaktør: Harald Grønn, red.sekr. Ove-Holter-Jørgensen, red.medlem Einar Hanseid, sekr. Inger Johannesen, forr.fører Bjørg Bjune.
februar 1963;
Redaktør: Harald Grønn, red.sekr. Einar Hanseid, forr.fører Bjørg Bjune, sekr. Inger Johannesen, fotograf Arne Hjalmar Hansen, red.medl. Peter Due og Ingar Vileid.
mars 1963;
Redaktør Harald Grønn, red.sekr. Einar Hanseid, forr.fører Ingar Vileid, sekr. Inger Johannesen, fotograf Arne H. Hansen, red.medarb. Peter Due, Eva Olsen.
april 1963;
Redaktør Harald Grønn, red.sekr. Einar Hanseid, forr.fører Ingar Vileid, sekr. Inger Johannesen, fotograf Arne H. Hansen, red.medarb. Peter Due, Eva Olsen.
oktober 1963;
Redaktør Harald Grønn, red.sekr. Gunnar Malmin, forr.fører og annonsesjef Ingar Vileid, spes. medarb. Einar Hanseid jr., fotograf Arne H. Hansen, red.medarb. Eva Olsen, Kjell Tusvik, Svein Roar Lien.
desember1963;
Redaktør Harald Grønn, red.sekr. Gunnar Malmin, forr.fører og annonsesjef Ingar Vileid, spes. medarb. Einar Hanseid jr., fotograf Arne H. Hansen, red.medarb. Eva Olsen, Kjell Tusvik, Svein-Roar Lien, Bjørn Marum Olsen.
februar 1964;
Redaktør Gunnar Malmin, red.sekr. Bjørn Marum Olsen, annonsesjef Svein Roar Lien, forr.fører Elin Kristiansen, red.medl. Kjell Tusvik, Åge Trollsås.
mars 1964;
Redaktør Svein-Roar Lien, red.sekr. Bjørn Marum Olsen, forr.fører Elin Kristiansen, red.medl. Åge Trollsås, annonsesjef Sven Vidar Nilsen, fotograf Tjøstolv Lund.
april 1964;
Redaktør: Svein-Roar Lien, red.sekr. Bjørn Marum Olsen, forr.fører Svend Vidar Nilsen, annonsesjef Jockum Bugge, red.medl. Åge Trollsås, fotograf Tjøstolv Lund.


"Kommentar", organ for Sandefjord kommunale høyere almenskole.
Trykt utgave: nr. 1 årgang 1, 1958.
Redaktør Eivind G. Karlsen, red.sekr. Dag Solstad, medarb. Tone Gjekstad, Lise Fogstad, Reidun Pedersen, Arvid Carlson, forr.fører John Willy Rudolph.


"Skoleavisen(a)" for Sandefjord Høyere Skole.
Stensilert utgave: nr 1/1959
Redaktør: Ole Henrik Sørensen, John Willy Rudolph, medarbeidere Tore Dyrhaug, Anne Sørvik, Tor Ingebretsen, Guri-Mette Farmen, Gunvor Osnes, Peter Chr. Petersen, Ragnhild M. Salomonsen, Bjørn Kihl Bødtker, Bjørn Hoelseth.


Russeaviser:
"Rara Avis", 17. mai 1947, rødrussavis Sandefjord


Teaterprogrammer til Russerevyer på Teaterlokalet:
Kommer.

Teaterprogrammer til forestillinger på Teaterlokalet hvor jeg var "Freia sjokoladegutt". Mange av heftene er signerte med autografer og hilsener fra skuespillerne.
Sandefjord Teaterforening 10 år 1950-1960, forestillingen "Strømpebåndet" av Avory Hopwood, oversatt av Ivar Tangen.
Kommer.

Gratisavis uten navn, nr. 1, årgang 1, 16 sider, utgitt 197?, opplag 1000 eks.
Utgitt av Sandefjord Unge Høyre, Rådhusgaten 12, Sandefjord. Redaksjon: redaktør Derek A. Dahle, medarbeidere Helge A. Høifødt og Bjarne Otto Strlm.


Månedsbladet
Redaktør: Sjømannsprest J. Ursin, Norwegian Church, London, S.E.16
Nr. 2, februar 1946, 10. årg. I dette bladet står det på side 2; "Fra London kirke. Videre har vi hatt pianomusikk av fru Aasta Olsen."

Barnebladet "Magne". Et blad for avholdsarbeidet blandt barn i Norge.
20. aarg. 1910
nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, sommernummer, 17-18, 19-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Påskrift; "Leif Marum".
21de aargang 1911 nr.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sommernummer 1911, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-25
Påskrift; "Asta Marum".
22de aargang 1912 nr. 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sommernummer1912, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-25, 26
Påskrift; "Aasta Marum".
23de aargang 1913 nr. 1-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18, sommernummer 1913, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Påskrift; "Asta Marum".

"Barnebibliotekets Julenummer 1916" nr 45-48.

Misjonsselskabets Barneblad (16de aargang).
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1911
Påskrift; "37 Asta Jakobsen Marum".

"FRAM" Norsk Magasin. Utgitt av Den Norske Regjerings Informasjonskontor, London. Utgis 14-daglig.
1. årgang 1942 nr. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13
2. årgang 1943 nr. 14, 15
3. årgang 1944 nr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
4. årgang 1945 nr. 1, 2

"Nordmanns-Forbundet". Utgitt av Nordmanns-Forbundets hovedstyre. Redaktør: dr. E. Hambro. Redaksjonskontor: Grand Forks, North Dakota, USA. Published monthly. Forbundets kontor: Princeton, N. J., USA.
Hefte 12 1941, årgang 34
Hefte 1-12 1942 (nr 8 mangler)
Hefte 1-12 1943
Hefte 1-4, 6-12 1944 samt spesialnr. 17.mai 1944
Hefte 1-4 1945

Egen komplett samling med løse eksemplarer (ikke innbundet) av avisen
"Sandefjords Presse", fellesavis for "Sandefjords Blad" og "Vestfold". I krigsårene 1940-45 i Sandefjord ble Sandefjords Blad (H) og Vestfold (V) slått sammen til Sandefjords Presse.
Løse eksemplarer:
nr 21, 4. årgang, 25.01.1945
nr 24, 4. årgang, 29.01.1945
nr 105 - 107, 4 årgang 08.-11.05.1945 "Fred i Europa"


Løse eksemplarer av "Sandefjords Blad"
nr 246 62. årgang 24.10.1953 Hvalfangstnummer
nr 174 65. årgang 30.07.1956 Kronprins Olav på besøk i Sandefjord. Tillegg: En del avisutklipp fra samme anledning.
nr 219 66. årgang 23.09.1957 Kong Haakons død.
nr 227 66. årgang 02.10.1957 Kong Haakons død.
Spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

Løse eksemplarer av "Aftenposten"
nr 430 98. årgang 22.09.1957 Kong Haakons død.
nr 440 98. årgang 24.09.1957 Kong Haakons død.
nr 462 98. årgang 07.10.1957 Om stortingsvalget

Løse eksemplarer av "Ofotens Tidende" sammensluttet med Narvik Dagblad;
Nr. 24, 47. årgang, Narvik 27.02.1945.

Løse eksemplarer av "Oslo-Pressen"
Nr. 7, 12.05.1945

Komplett innbundet samling av avisen "Norsk Tidend" utgitt av Utenriksdepartementets pressekontor i London. Fra nr. 1 utgitt 30.august 1940. Avisa ble utgitt to ganger i uka fra 30. august 1940 til 23. mai 1945, bare med et opphold da trykkeriet ble bombet.

Innbundet i bøker:
August - desember 1940 nr 1 til 32
Første halvår 1941 nr 33 til 82
Annet halvår 1941 nr 83 til 135
Første halvår 1942 nr 136 til 184
Annet halvår 1942 nr 185 til 234
Første halvår 1943 nr 235 til 284
Annet halvår 1943 nr 285 til 336
Første halvår 1944 nr 337 til 388

Løse eksemplarer (ikke innbundet):
nr 53 (389) 01.07.1944 5. årgang
nr 54 (390) 05.07.1944
nr 55 (391) 08.07.1944
nr 56 (392) 12.07.1944
nr 57 (393) 15.07.1944
nr 58 (394) 19.07.1944
nr 59 (395) 22.07.1944
nr 60 (396) 26.07.1944
nr 61 (397) 29.07.1944
nr 62 (398) 02.08.1944
nr 63 (399) 05.08.1944
nr 64 (400) 09.08.1944
nr 65 (401) 12.08.1944
nr 66 (402) 16.08.1944
nr 67 (403) 19.08.1944
nr 68 (404) 23.08.1944
nr 69 (405) 26.08.1944
nr 70 (406) 30.08.1944
nr 71 (407) 02.09.1944
nr 72 (408) 06.09.1944
nr 73 (409) 09.09.1944
nr 74 (410) 13.09.1944
nr 75 (411) 16.09.1944
nr 76 (412) 20.09.1944
nr 77 (413) 23.09.1944
nr 78 (414) 27.09.1944
nr 79 (415) 30.09.1944
nr 80 (416) 04.10.1944
nr 81 (417) 07.10.1944
nr 82 (418) 11.10.1944
nr 83 (419) 14.10.1944
nr 84 (420) 18.10.1944
nr 85 (421) 21.10.1944
nr 86 (422) 25.10.1944
nr 87 (423) 28.10.1944
nr 88 (424) 01.11.1944
nr 89 (425) 04.11.1944
nr 90 (426) 08.11.1944
nr 91 (427) 11.11.1944
nr 92 (428) 15.11.1944
nr 93 (429) 18.11.1944
nr 94 (430) 22.11.1944
nr 95 (431) 25.11.1944
nr 96 (432) 29.11.1944
nr 97 (433) 02.12.1944
nr 98 mangler
nr 99 (435) 09.12.1944
nr 100 (436) 13.12.1944
nr 101 (437) 15.12.1944
nr 102-3-4 (438-39-40) 20.12.1944
nr 105 (441) 30.12.1944

nr 1 (442) 03.01.1945 6. årgang
nr 2 (443) 06.01.1945
nr 3 (444) 10.01.1945
nr 4 (445) 13.01.1945
nr 5 (446) 17.01.1945
nr 6 (447) 20.01.1945
nr 7 (448) 24.01.1945
nr 8 (449) 27.01.1945
nr 9 (450) 31.01.1945
nr 10 (451) 03.02.1945
nr 11 (452) 07.02.1945
nr 12 (453) 10.02.1945
nr 13 (454) 14.02.1945
nr 14 (455) 17.02.1945
nr 15 (456) 21.02.1945
nr 16 (457) 24.02.1945
nr 17 (458) 28.02.1945
nr 18 (459) 03.02.1945
nr 19 (460) 07.03.1945
nr 20 (461) 10.03.1945
nr 21 (462) 14.03.1945
nr 22 (463) 17.03.1945
nr 23 (464) 21.03.1945
nr 24 (465) 24.03.1945
nr 25 (466) 28.03.1945
nr 26 (467) 04.04.1945
nr 27 (468) 07.04.1945
nr 28 (469) 11.04.1945
nr 29 (470) 14.04.1945
nr 30 (471) 18.04.1945
nr 31 (472) 21.04.1945
nr 32 (473) 25.04.1945
nr 33 (474) 28.04.1945
nr 34 (475) 02.05.1945
nr 35 (476) 05.05.1945
nr 36 (477) 09.05.1945 "Norge er fritt"
nr 37 (478) 12.05.1945
nr 38 (479) 16.05.1945
nr 39-40 (480-481) 23.05.1945
 


Illegal avis fra krigsårene (forbudt i Norge):
Norges-Nytt, blad som utkom i Sverige fra september 1941, med basis i den norske legasjonen i Stockholm der tidligere NTB-medarbeider Jens Schive var pressesjef. Formålet var å drive informasjon i Sverige om Norges sak, og Norges-Nytt nådde et opplag på 40000.

""NorgesNytt". Medlemsblad for nordmenn i Sverige. Innbundet.
Fra nr 17, Stockholm 2. januar 1942. Til og med nr. 42, 26. juni 1942. Stensilert.

""NorgesNytt". Medlemsblad for nordmenn i Sverige. Innbundet.
Fra nr 69, Stockholm 8. januar 1943. Påskrift i nr 69; "Sverre Hjertholm". Til og med nr 94, 2. juli 1943. Stensilert.
Fra nr 1 (95) Stockholm 9. juli 1943. Til og med nr 25 (119), 24. desember 1943. Trykket.
Julenummer 1943. Trykket.


Magasinet "Hvalfangstliv". Spesialorgan for hvalfangst. Redaktør: Henry R. Istre, Tønsberg. 5 utgaver/år.
nr 3/1946, 7. årgang.
Påskrift; "Herr hvalskytter Johan M. Olsen, Hystadveien 40" (adresseetikett).


Innbundet samling av bladet "Frem" Lys Over Land. Redaktør: Jul. Schiøtt, Kristiania.
fra nr 1, 6.oktober 1907 11. årgang
til nr 51, 20. september 1908, 11. årgang
Påskrift; "Frk Marum", "herr Form. Jacobsen, Aktiemeieriet", "Einar Holth. S/S Thor I, Sandefjord. Falmauth 21de Sept".

"Vor tid".
Ekstranummer 21. mars 1929, 22. årgang. Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha. Redaksjon: Oslo

"Aktuelt" illustrert ukemagasin, mangler forsiden.
23. februar 1952


Weekly Illustrated - "Coronation Souvenir and Guide". Westminster Abbey May 12 1937.
Odhams Press, Ltd. London. Stort spesialnummer om kroningen.


Fra hvalfangstiden:
Skipsdagbok for min far hvalskytter og skipper J. M. Olsen
"Treern" fra desember 1935 til april 1936
"Torlyn" fra november 1936 til mars 1937
"Femern" fra oktober 1934 mars 1935
"Torlyn" fra oktober 1937 til mars 1938 og fra desember 1938 til april 1939
"Th.fjell" fra november 1939 til mars 1940
"Gribb" (Th.havet) fra oktober 1947 til april 1948. Denne hilsenen "Note til Thorshavet fra Gribb" forfattet av min far lå i skipsdagboken. 
"Firern" (Th.høvdi fra november 1948 til april 1949
"Enern" (Th.høvdi) fra oktober 1949 til april 1950
"Th.finn" (Th.høvdi) fra oktober 1950 til mars 1951

Skipsloggbok fra 12. desember 1948 til 28. februar 1950


Diverse:

Vogt, L. J.; "Rødsværven i Sandefjord og Kommandør Chr. Christensen". Norsk Sjøfartsmuseums skrift nr.37. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S, Oslo 1942.

Blomberg, Harry; "Det brenner i snøen". Steenske Forlag, Oslo 1937.

Rehbinder, C. M. V.; "I fransk krigstjeneste". Minnen från Frankrike och norra Afrika under tjenstgöring i Franska arméen 1878-1880. Nye Nordiske Forlag, Stockholm och Kristiania 1924.
Påskrift; "Sverre Svendsen".

Hackett, Francis; "Frans den første". Aschehoug, Oslo 1935.

Anker, Nini Roll; "Bak Munkeruds fasade". Femte tusen. Aschehoug, Oslo 1938.

Asbjørnsen, Lars Bakke; "Under splittflagget". Arne Gimnes Forlag, Oslo 1945.
Påskrift; "Sverre. Julaften 1945".

"A book of Psalms". Rendered into English Verse by the late Arthus Trevor Jebb.
Georg Allen & Unwin, Ltd., London 1898.

Wärenstam, Eric; "På maktens tinder". En beretning og Lloyd George. Norsk Litteraturselskap, Oslo 1946.

Nemirovski, Irene; "To". Oversatt av Line Dedichen. Gyldendal, Oslo 1939.

Bendow, Peter; " Det lakker mot jul". En fortelling fra gamle dager. Femte tusen. Aschehoug, Oslo 1934.

Runa; "Skumskavler", oversatt av Mary Rantrud. De unges forlag AS, Oslo 1937.
Påskrift; "Til Johan Martin Olsen 30-10-1937".

Vigeland, Nils P.; "Norsk seilskipsfart erobrer verdenshavene". F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondheim 1943.
Påskrift; "Anton Svendsen".

Johnsen, Arne Odd; "Svend Foyn og hans dagbok". Fabritius, Oslo 1943.
Påskrift; "Ole S. Olsen, julen 1943. Til far fra Magna, Bertha, Edel, Hans, Martin og Markus".

Høva, Ernst; "Efter hval i sydishavet". Fabritius, Oslo 1929. 2 eks.
Påskrift; "Nils J. Murer(?)".
Påskrift; "Sverre Svendsen".

Øksnevad, Toralv; "Det lå i luften". Aschehoug, Oslo 1946.
Påskrift; " Til Sverre. Fra familien på Hystad-Virik og Lidarheim. Gratulerer med dagen 27/2-1946".

Bell, J. J.; "The whalers". London 1914.

Almanakk 1945. Sønnafjellsutgave. Utgitt av Det Norske Universitet. Almanakkforlaget, Oslo. Trykket oktober 1944.

"Daily Mail War Atlas". 32 pages of fully-coloured maps complete with large-scale folding air-view map of the western front. Utgitt i London under krigen 1940-45.

"Dunlop Touring Maps of the British Isles". Ed. J. Burrow & Co., Ltd. Cheltenham/London. Utgitt i London under krigen 1940-45.
Påskrift; "J. M.Olsen".

"Pictorial England and Wales". Cassell & Company, Ltd, London.
Serie med 11 hefter med store bilder. Utgitt i London under krigen 1940-45.
Hefte (Part) 1 til 11

"The Queen's London". 32 Photografic Views. Cassell & Company, Ltd, London.
Serie med 12 hefter med store bilder. Utgitt i London under krigen 1940-45.
Hefte (Part) 1 til 10

Sir Lawrence Weaver; "The Scottish National War Memorial". The Castle, Edinburgh. Coutry Life, Ltd. London. Utgitt i London under krigen 1940-45.

"Philip's New Popular Atlas of the World". Revised Edition. Georg Philips & Son, Ltd.
London.
Påskrift; "J. M. Olsen", "Joh. M. Olsen 1925 Cardiff".

Collett, R.; "Norges præmieværdige rovfugle". En veiledning. A. W. Brøggers Bogtrykkeri, Christiania 1905. Med fargeplansjer.

Heelis, Frederick; "Pitman's Business Typewriting". A Course in Typewriting for the Business Student. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. London 1940.

Hambro, C. J.: "Historisk supplement". Aschehoug, Oslo 1947.
Påskrift; "Til J. M. Olsen, "Gribb", med takk og med ønsket om et godt og fangstfullt nytt år. Thorshavet 28.12.1947. 61 grader 15 S - 34 grader 39 E. Th. J."

Bruun, Christopher; "Vaagn op!" Til Norges ungdom. Det Mallingske Bogtrykkeri, Kristiania 1913.
(Bruun: Sogneprest til Johannes menighet i Kristiania, en varmhjertet forsvars- og fædrelandsven).

"Das Buch für Alle 1883", Heft 1-26 1883, 620 sider, tysk. Redaktion, Truck und Verlag von Hermann Schönlein in Stuttgart.
Påskrift; "Theodor Klavenæs".

"Humør 1925". Aschehoug, Oslo 1925.
Påskrift: "H. J.(?) Marum".

Hagberg, Knut; "Churchill". Gyldendal 1945.
Påskrift; "Onkel Anton. Julaften 1945". Løs merkelapp i boken; "From: Helen H. Petersen, P.O.Box 263 (763?), Strathmore, Calif., USA".

From, Julius; "Sterke bånd". Småfortellinger. Folkets Venns forlag, Sandefjord 1929.

Avisartikkel i Sandefjords Blad 1934 på side 35 i spesialnummer "Daglig nytt fra 100 årganger". En kavalkade utarbeidet til Sandefjords Blads 100-års jubileum 24. april 1961.

Tolstoy, Leo; "Krig og fred". Andel del. Kunstforlaget Danmark København 1911.

Spielhagen, Friedrich; "Hammer og ambolt", 2den del. Kunstforlaget Danmark København 1910.
Påskrift; "Harald Marum 13/2-1912".

Lie, Kathrine; "Veninder". Fortælling for unge piker. 4. tusen. Aschehoug, Kristiania 1921.
Påskrift; "Hjørdis Marum. Julen 1921".

Hansen, Lars; "De fem ishavsgaster". Gyldendal 1934.
Påskrift; "Hans Jakobsen Marum. Jul 1936".

Juuhl, Johan C. W.; Det store uveiret". Aschehoug, Kristiania 1918,
Påskrift; navnestempel "J. M. Olsen".

Barclay, Florence; "Da de så stjernen". Arne Gimnes forlag, Oslo 1943.
Løst visittkort i boken påtrykt navnet "Ruth Nilsen, sykepleierske, Oslo". Påskrevet:

Påskrift bak på visittkortet.


Kristiansen, Kristian; "Over de høye fjelle". Aschehoug, Oslo 1941,
Påskrift; "Hjørdis Marum. Julen 1941".

Aslagsson, Olai; "Livets lek". Gyldendalske, København 1920

Dickens, Charles; "En fortælling om to byer". 3die Oplag. Kunstforlaget Danmark, København 1910.

Remarque, Erich Maria; "Intet nyt fra vestfronten". 9den Oplag. Gyldendalske, København 1929.
Påskrift; "Anton Svendsen 24/12-29".

Oehlenschläger, Adam; "Aladdin, eller Den forunderlige lampe". 3die Oplag. Kunstforlaget Danmark, København 1910.

Ansteinsson, Ove; "Svartskogen". Aschehoug, Kristiania 1913.
Påskrift; "Sverre Svendsen".

Malling, Mathilda; "Madeleines hjem". 3die Oplag. Gyldendalske København 1916.
Påskrift; "Aasta Marum".

Friswell, James Hain "Menneskets Sande Værd". G. Andersens Forlag, Horten 1888.
Påskrift; "J. Abrahamsen". J. C. Andersen".

Ring, Barbra; "Babbens dagbok, billet mrk. 286". Aschehoug, Kristiania 1918.
Påskrift; "Hjørdis Marum 1918".

Gudmundsson, Kristmann; "Den blå kyst". 7de tusen. Aschehoug, Oslo 1931.

Berggrav, Eivind; "Spenningens land". Visitasglimt fra Nord-Norge. Aschehoug, Oslo 1937.

Henriksen, Ingard; "Venner fra de syv hav". Land og kirke, Oslo 1947.
Påskrift; "Gratulerer med dagen! 27/2-54. Magnhild og Einar".

Malot, Hector; "Frendeløs". Aschehoug, Oslo 1948.

Løvland, Lalli; Slekten Bonde. Gyldendal, Oslo 1936.

Boden, F. C.; "Mennesker og kull". Fabritius, Oslo 1932.
Påskrift: "Sverre Svendsen".

Pape, Richard B.; "Dristighet vær min venn". Oversatt av Nils Werenskiold. Oslo 1954.
Påskrift: "J.M.O. 1954".

Nordhoff, Charles og Hall, James Norman; "Mytteriet på Bounty". Oversatt av Johan Borgen. Tiden, Oslo 1936.
Påskrift; "Dear Hans. Our best Congratulations, and our wishes for many Happy Returns of the 15. of Sept. Alma & Finn.
Sandefjord 15-09-37".

du Maurier, Daphne; "Rebecca". På norsk ved Helen Stibolt. Gyldendal, Oslo 1939.
Påskrift: "Til tante Aasta fra Randi. Julen 1939".

de Monfried, Henry; "Det røde havs hemmeligheter". Gyldendal, Oslo 1934.
Påskrift; "J. M. Olsen".

Reiss-Andersen, Gunnar; "Spanske farger og annen kulør". Gyldendal, Oslo 1933.

Steen, Tryggve B.; "Det var en annen tid". Skildringer fra Christiania omkring århundreskiftet. Tanum, Oslo 1943.
Påskrift; "Aasta Marum Olsen 1944".

Runa; "Birger Løwing". Cammermeyer, Oslo 1937.
Påskrift: "Frydenberg 19-10-1937. God reise kjære søn. Marie Olsen".

Tveit, Georg; "Mannen og menneskene". Roman.Arthur Rosén, Oslo 1943.

Hauge, Yngvar; "På ytterste post". Ännen utgave.Aschehoug, Oslo 1943.

Ludendorff; "General Ludendorff's krigserindringer 1914-1918". 2.-5.tusinde. Aschehoug 1919.
Med "Kortbilag I-X" (kart) i egen mappe.

Elster, Kristian d.y.; "Av skyggernes slegt". Roman. 6. opplag. Aschehoug, Oslo 1929.
Påskrift; "Aasta Marum Olsen".

Duun, Olav; "Harald". Olaf Norlis Forlag, Kristiania 1915.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 18".

Egge, Peter; "Oddvar Hage og hans venner". Gyldendalske 1905.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 161".

Bull, Jacob B,; "Fonnaas-folket". Norsk bondefortelling. 4000 eks. Det nordiske forlag København 1902.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 79".

Falkberget, Johan; "Chritianus Sextus". De første geseller. 7de tusen. Aschehoug Oslo 1927.
Påskrift; "Sverre Svendsen 24/12-1927".

Wergeland, Henrik; "Hassel-nødder, med og uden kjerne, dog til tidsfordriv". Fabritius, Oslo 1936.
Påskrift; "Sverre Svendsen 24/12-1948".

Marryat, Kaptain; "Peter Simple". Annen del. Nasjonalforlaget, Oslo 1928.

Bojer, Johan; "Troens magt". Gyldendalske, Kjøbenhavn 1903.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 126".

Lagerlöf, Selma; "En herregaardshistorie". Det nordiske forlag 1903.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 180".

"Karl Monks opplevelser". Tittelblad mangler.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 116".

Dietrichson, L.; "Kivleslaatten". Et polemisk Digt. Mallings Forlag, Christiania 1879.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (18) 25".

Heiberg, Gunnar; "Tante Ulrikke". Philipsens Forlag, Kjøbenhavn 1884.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 86".

Garborg, Hulda; "Mot solen". Roman. H. Aschehoug & Co, Kristiania 1915.
Påskrift; "Hem folkeboksamling 37".

Spencer, Herbert; "Om opdragelse". Paa dansk ved H. Høffding. Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, Kjøbenhavn 1876.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (40) 51".

Julius (cand. Rudolf Muus); "Kampen om Fanny Ihøen". Kristianiafortælling. P. Omtvedts Forlag, Kristiania 1907.
Påskrift; "Denne boken tilhører mig med rette. Derfor bør ingen om boken trætte. Hjørdis Marum".

Bjørnson, Bjørnstjerne; "Kongen".Gyldendalske Boghandels Forlag, København 1877.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (7) 16".

Lassen, H.; "Henrik Wergeland og hans samtid". P. T. Mallings boghandel, Christiania 1877. Anden reviderede udgave.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (31) 40".

Heje, K. K.; "Landbruks-almanakk". Forkortet utgave. 1955. 63. årgang. Redigert av Thormod Skatvedt.

"Domestic Pets". A Home Notes Handbook. C. Arthur Pearson Ltd., London. Ukjent år (kjøpt i London en gang i årene 1940-1946).

Nærlund, A. P.; "Spaniels". 2. udgave. Historie, avl, opdræt, dressur, jagt. J. Fr. Clausens Forlag, København 1949.

Grenfell, Russell; "Nelson i kamp". Til norsk ved Helge Øi. Stabenfeldt forlag, Stavanger. Originales titel; "Nelson the Sailor", London 1949.
Påskrift; "nr. 18274. J. M.Olsen".

"Den norske Rigs-forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814". Første bind. 1fte,2det og 3die hæfte. Christiania 1814.
Påskrift; "Hems boksamling 173".

Wallace, Edgar; "Tre rettferdige menn". Gyldendal, Oslo MCMXXX.
Påskrift; "Til onkel Martin fra Nusse".

Meltzer, H.; Politinotiser - Smaabilleder af folkelivet". Niende oplag. Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag, København og Kristiania 1912.
Påskrift; Magnhild Vallumsta (?)"

Graham, Stephen; "Stalin". Herskeren over hundre og seksti millioner. 2. oplag. Fabritius, Oslo 1932.
Påskrift; "Anton Svendsen".

Vauvert, Finn D.; "Europas "Hovmester" - Underverdenens geni". Fabritius, Oslo 1931.
Påskrift; "Sverre Svendsen".

Bellamann, Henry; "Den evige gåte". Bind I. Nasjonalforlaget, Oslo 1945.

Innes, Hammond; "Sydkorset svarer ikke". Harald Lyche forlag, år?

Brock-Utne, Dagmar; "Ung dame søkes". Some & Co forlag, Oslo 1931.

Christie, H.; Universitetets Oldsaksamling. Små veiledninger v. utstilling for skolebarn. Våren 1925. Utgitt med bidrag av Oslo og Akers kommuner. A. W. Brøggers Boktrykkeri AS

Instruks m. v. for renovasjonen i Sandar. Hefte, 8 sider, ukjent år.

"A/S Framnæs mek. Værksted. Kort beretning om verkstedets utvikling fra 25-års jubileet 1-8-1023 til1-8-1938." A/S Sandefjords Blads trykkeri 1939.

Bristow, Gwen; "Nye slekter". Oversatt av Liv Malling. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1941.
Påskrift; "Til mor fra Vesla". Ex Libris; Edle.

Kræmmer, Elias; "Elias Kræmmer's oplevelser. Korte romaner fra et lang liv". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1932.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Evensen". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1935.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Fyrgangen". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1935
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Glade borgere. Første samling". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1935
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Glade borgere. Annen samling". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1935
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Cupido". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Kram". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Bølgerne ruller". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Asylet". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Fra livets landevei". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936.
Kræmmer, Elias; "Romaner og fortællinger. Sigurd Seiersborg". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936.
Kræmmer, Elias; "Glade ungdom. Korte romaner fra et langt liv". Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1936


"Idrætsboken", bind I. Fri idræt - Fotball - Roning - Lawn-Tennis.
Utgit av Kristiania Distriktsforlag for idræt. Under redaktion av K. Vilh. Amundsen. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Kristiania 1922.
"Idrætsboken", bind II. Brytning - Fegtning - Turn.
Utgit av Kristiania Distriktsforlag for idræt. Under redaktion av K. Vilh. Amundsen. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Kristiania 1922.
"Idrætsboken", bind III. Skiløpning - Skøiteløpning - Is-Hockey.
Utgit av Kristiania Distriktsforlag for idræt. Under redaktion av K. Vilh. Amundsen. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Kristiania 1923.
"Idrætsboken", bind IV. Cykling - Ridning - Svømning - Fjeldsport - Boksning - Idræt og Helse.
Utgit av Kristiania Distriktsforlag for idræt. Under redaktion av K. Vilh. Amundsen. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Kristiania 1923.

"Kristiania Politivedtægt m.m.". Kristian by's politivedtægt og sundhedsorskrifter med tilhørende bestemmelser. Utgitt av Kristiania politikammer, Kristiania 1914.

"Reglement for Sandefjords havnedistrikt". Godkjent av Havnedirektøren 8. mai 1935. Sandefjords Blads Trykkeri AS 1935.
Krigsårene:

Keilhau, Wilhelm; "The Constitution of Norway". Published by the Norwegian Government's Information Office/Norsk Opplysningskontor i London, ukjent år (1940-1945).

Andenæs, Johs. "Omkring rettsoppgjøret". Tanum, Oslo 1945.

"17. mai 1945". Utgitt av Sandefjords Presse.

 Norges Jeger- og Fisker-forbunds "Katalog over våpen innlevert til politiet i okkupasjonstiden". Sortert etter Politikammer. Norges Kooperative Landsforenings Forlag, Oslo1946.

Kaptein de Gerlache de Gomery; "Landet som ikke ville dø". Belgien og belgierne under krigen. Aschehoug, Kristiania 1916.

Lorentzen, R. A.; "Under jernhelen". Nasjonalforlaget, Oslo 1945.
Påskrift; "En rigtig god Jul ønskes dere av Mor og Far på Frydenberg".

Lindsay, G. M., major-general; "The war on the cicil & military fronts". Cambridge University Press 1942.

"The Birmingham Battery and Metal Co. Ltd. Selly Oak". 1935?
Påskrift; stemplet " Rep. ved Witt & Borgen A/S ingeniører Maskinforretning, Raadhusgt. 21 Oslo".

Koht, Halvdan; "Hundreaarsminde for selvstændighetsreisningen 24. februar 1814". I. M. Stenersens forlag, Kristiania 1914. 8 sider.
Påskrift: "Aasta Marum 25/2-1914".

Oftedal, Chr. S.; "I skyggen av et tukthus". Glimt fra fangelivet i Tyskland. Stabenfeldt forlag, Stavanger 1945.

"Hemskyddet (Det enskilda luftskyddet)". Handledning utgiven av Riksluftskyddsförbundet. 1940.
Påskrift: "H. Lowzow". (Kaptein i Marinen, ansatt som luftvernsjef på Framnæs Mek. Værksted under krigsårene).

"Kort redegjørelse om bedriftsluftvernet. A/S Framnes mek. Værksted". Sandefjords Blads Trykkeri juni 1941.

"Sivilt luftvern". Forelesninger holdt ved Den frivillige farmasøitiske luftverngruppe i Norge. 2. utgave. Eget forlag, Oslo 1941

Illegal avis fra krigsårene (forbudt i Norge):
""NorgesNytt". Medlemsblad for nordmenn i Sverige. Innbundet.
Fra nr 17, Stockholm 2. januar 1942. Til og med nr. 42, 26. juni 1942. Stensilert.
""NorgesNytt". Medlemsblad for nordmenn i Sverige. Innbundet.
Fra nr 69, Stockholm 8. januar 1943. Påskrift i nr 69; "Sverre Hjertholm". Til og med nr 94, 2. juli 1943. Stensilert.
Fra nr 1 (95) Stockholm 9. juli 1943. Til og med nr 25 (119), 24. desember 1943. Trykket.
Julenummer 1943. Trykket.

"Norges grunnlov". Utgitt i anledning av befrielsen 1945. Fabritius & Sønners Forlag.

"Samling av provisoriske anordninger, kgl. res. m.v. 1940-1945". Utgitt av det Kgl. Justis- og Politidepartement, p.t. London. Justisdepartementet, p.t. London, den 7. april 1945. Innbundet, 281 sider.

Lie, Jonas; "Liten håndbok i polititaktikk", Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo 1941.

"Liten norsk-engelsk ordliste for tjenestemenn ved ordenspolitiet". Til bruk ved norsk politiutdannelse i Sverige. Kongelig Norsk Legasjon, Internatkontoret, Stockholm mai 1944.
Militære:

"Håndbok for soldaten 1957" UD 17-1

"Infantry Pocket Book". A concise Guide for Infantry Officers & N.C.Os. Compiled by Captain Leopold McLaglen. Harrison and Sons, London. Ukjent år (1940-1945).
Påskrift; "J. M. Olsen".

"Basic Field Manual - Military Intelligence". Identification of Japanese Aircraft. War Departement, March 16. 1942. FM 30-38. United States Government Printing Office, Washington 1942.

"Haandbok for fæstningsartilleristen". E. Sems trykkeri, Fredrikshald 1916
Påskrift; "2278 J. M. Olsen".

"Soldatens Sangbok". Sangbok for soldaten. Utgitt ved Forsvarsdepartementets foranstaltning. Skotland 1940

"Beskrivelse av 7.62 mm selvladegevær M1 Garand". UD 5-6. Hærens Overkommando 1963.Gamle fag- og skolebøker:

Horn, W. Ludv.; "Lærebog i Geografi for folkeskolen". J. W. Cappelens Forlag, Kristiania 1893.

Horn, C. W. Ludv.; "Lærebog i geografi for folkeskolen". Femtende oplag. Cappelen, Kristiania 1904. 2 eks.
Påskrift; "Leif Jakobsen Marum".
Påskrift; "Harald Marum".

Horn, C. W. Ludv.; "Geografi for folkeskolen". En og tyvende oplag. Cappelen, Kristiania 1914.
Påskrift; Skolebokstempel og "Hjørdis Marum 20. august 1914".

Schulstad, Olav; "Geografi for folkeskolen". 3. oplag. Cappelen, Oslo 1938.
Påskrift; "Arne Willy Johansen".

Schulstad, Olav; "Geografi for folkeskolen". 5. oplag. Cappelen, Oslo 1940.

Jensen, O.; "Norges historie i fortællinger for skolen og hjemmet". P. T. Mallings boghandels forlag, Kristiania 1888.
Påskrift; "Olette Abrahamsen Marum".

Eriksen, Magnus; "Norsk grammatikk for folkeskolen". 2net oplag. Olaf Norlis forlag, Kristiania 1923.
Påskrift; "Trygve Borgen, Marum".

Tananger, T.; "Ledetraad til mundtlig og skriftlig øvelse ved norsk-undervisningen i folkeskolen". Sandefjord 1902.
Påskrift; "Leif Marum".

Hagerup-Nielsen, Anna; "Marie Curie - et liv for vitenskapen". Cappelens forlag, Oslo, ukjent år. Pris 51 øre.

Bratlie, O.; "Fjøsstell". Hygiene, foring, sjukdommer. Cappelen 1944.
Påskrift: "Hjørdis Marum. Jul 1944".

"Smaa jordbrug". En samling foredrag om jordbrug, havebrug, husdyrbrug, madstel. Grøndahl, Kristiania 1906.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (177) 15 F".

Ødegaard, N.; "Husdyrlære i kort uddrag". Andet oplag. Aschehoug, Kristiania 1906.
Påskrift; "Harald Marum, Skiringssal ungdomsskole 1910-1911. Leif Marum 1911-1912. Aasta Marum 1912-1916. Hjørdis Marum 1021-1922 og 1922-1923. Fossnes 13/6-1925".

Hougen, Knut; "Retskrivningsregler og ordlister" til indøvelse ved diktat. 10. udgave. Kristiania 1914. Cammermeyers boghandel.
Påskrift; "Aasta Marum".

Holst, Elling og Rogstad, Anna; "ABC" for skole og hjem. Kristiania, Jacob Dybwads forlag 1906.
Påskrift; "Asta Jakobsen. 1914 Hjørdis Marum 1912.

Hægstad, Marius; "Norsk maallæra" eller grammatik i landsmaalet. Sette utgaava. Bergen, Fr. Nygaards forlag 1908.

Holmsen, A. og Strøm, O.; "Naturkundskap" for folkeskolen. Tredje oplag, Kristiania, J. W. Cappelens Forlag 1908.
Påskrift; " Aasta Marum, Sandeherred pr. Sandefjord, 9/1 1914".

Horn, C. W. Ludv; "Geografi for folkeskolen" ved Ivar Refsdal. Åtte og tyvende oplag. J. W. Cappelens forlag, Oslo 1927.
Påskrift; "Ruth Kruge".

Skretting, Aksel; "Historie. Fedrelandet og verden. For barn." Olaf Norlis Forlag, Oslo 1940.

Skretting, Aksel; "Historie. Fedrelandet og verden. For barn." Olaf Norlis Forlag, Oslo 1961.
Påskrift; Sandefjords folkeskole 15. aug. 1962.

Lødøen, O. I. K.; "Det norske folks historie" fortalt for folke- og ungdomsskolen. Tredje oplag. Cappelen, Kristiania 1909. 2 eks.
Påskrift; " Leif Marum. Harald Marum".
Påskrift; "Asta Marum pr. Sandefjord. 7/2-1914. Hjørdis Marum, Skiringssal ungdomskole 8. april 1922.

Lødøen, O. I. K.; "Lødøens Norgeshistorie/Norges historie". Mindre utgave. Fjerde oplag. Cappelens Forlag, Kristiania 1914.

Lødøen, O. I. K.; "Det norske folks historie". Syvende oplag. Cappelens Forlag, Kristiania 1926.
Påskrift; skolebokstempel med "Hjørdis Marum".

Hæreid, Jens; "Norges nyere historie" (efter 1814) for skole og hjem. 9-13 tusen. Aschehoug, Kristiania 1911.
Påskrift; "Aasta Marum".

Hæreid, Jens; "Norges historie" fortalt for skole og hjem. Åttende oplag. Aschehoug, Oslo 1925.

Jensen, O.; "En liden verdenshistorie i fortællinger". 8de oplag. Cappelen, Kristiania 1905.
Påskrift; "Harald Marum. Leif Marum. Aasta Marum".

Jensen, O.; "Norges historie i fortællinger for skolen og hjemmet". Ellevte oplag. Det norske aktieforlag, Kristiania år ?

Jensen, O.; "Norges historie for skolen og hjemmet". To og tyvende oplag. Aschehoug, Oslo 1932.

Møller, H. L.; "Ledetraad i handelens historie" til skolebrug. Anden utgave. G. E. C. Gad, København 1907.
Påskrift; "Sverre Svendsen", "Historie for Sverre Svendsen 1918-1919".

Alfa-Laval, Oslo:  Bruksanvisning og reservedelsliste for melkeanlegg type P.20, P.9 og C.5

Koht, Halvdan; "Hundreaarsminde for selvstændighetsreisningen 24. februar 1814". I. M. Stenersens forlag, Kristiania 1914. 8 sider.
Påskrift: "Aasta Marum 25/2-1914".

 


Helse:

Ottosen, Carl; "Hærdning". For Sundhet, Livskraft, Evnerikdom, Et værn mot Spanskesyken. Nordisk Sundhedsforlag, København 1915.

Rosfiter, Fredericf M., dr.med.; "Praktisk Veileder i Sundhed og Sygdom". Pacific Press Publishing Association, California 1913.
Med innlagt anatomiplansje.
Påskrift; "Hjørdis Marum".

Greve, M.; "Helse og Helsebot". Det Osterhausiske Legats Folkeskrifter 1. Kristiania1903.
Påskrift; "Hem folkeboksamling (143) 287".
 Religiøse bøker:

Vogt, Volrath; "Bibelhistorie" med lidt af kirkens historie. 40de autoriserede oplag. Kristiania 1905. Steenballes boghandels efteflg.
Bokbind på utsiden merket; "Aasta".

 


Lokalhistorie:

Paulsen, Ragnhild; "Gamle ordtam, reggler og uttrykk som de ble uttalt på Nøtterøy omkring 1900". Særtrykk av Vestfold-Minne 1965.

Bogen, Hans; "Firma Thor Dahl" 1887-1937 1. oktober - Jubileumsskrift. Blix Forlag, Oslo 1937. Nummerert eks. nr. 318. Opplag 900 nummererte eks. og 100 unummererte eks.

Hoffstad, O. A.; "Sandefjord - Byens utvikling og nuværende standpunkt". Norges Handel-Sjøfart og Industri. A. M. Hanches Bogtrykkeri og Forlag, Kristiania 1914.

Bilag til Hans Bogens jubileumsbok "Femhundre år - og femti". Sandefjord Handelstands Forening 1901-1951. Sandefjord 1951.

 


Noter, sanghefter:

"Melodiboken". A.S. Lunde & Co.s Forlag, Bergen 1961.
Påskrift; "Langestrands Indremisjon".

Bøhn, Gustav; "Syng i flok". Firstemmige sange for blandet kor. Norsk Musik Forlag, Kristiania 4433 (ukjent år).
Påskrift: "Leif Marum".

"Norges Melodier". I del, II del, III del. Norsk Musik Forlag, Kristiania (ukjent år).
Preget på innbindingen; "Aasta Marum".

"Norges Melodier". 4. Del. Norsk Musik Forlag, Kristiania 1922. 3 eks.
Påskrift; "Aasta Marum Olsen, januar 1942".

Munthe, Margrethe; "Kom skal vi synge". Komplett utgave I-III. Cappelens Forlag, Oslo, 5. opplag. Ukjent år.
Påskrift: "Til Bjørn fra tante Hjørdis - jul 1953".

"Norge i sang". Norges Sangerlag. Pris kr 1,50. Norges Sangerlags forlag, Oslo. Ukjent år. 2 eks.
Påskrift: "Asta Marum Olsen".

"Sangbok". Utgitt ved Forsvarsdepartementets foranstaltning. Skotland 1941. 2 eks.
Eks. 1: Stemplet; "KV.sjef/Brig.N".
Eks. 2: Påskrift; "J. M. Olsen 23/6-42".

"Sjømannsmisjonens Julesange". 2 eks.
Påskrift eks. 1; "London jul 1945-1946".

"Julens sanger". Med hilsen fra Den norske Amerikalinje. Ukjent år.
Påskrift; "J. M. Olsen, Thorshøvdi".

"Julesanger". Rich. Andvord, Oslo. Ukjent år.
Påskrift; "J. M. Olsen, Thorshøvdi".

"Nasjonalsanger". N. W. Damms & Søn, Oslo. Ukjent år.

Simonsen, Melvin: "Allsangboka for skole og fritid". Fabritius & Sønners Forlag, Oslo 1943. 2 eks.
Påskrift i eks. 1: "Aasta Marum Olsen 1944".
Påskrift i eks. 2: "Hjørdis Marum 6/4 1944".

Frølich, Guttorm; "Viseboka streng og strupe". Musikk-Huset AS, Oslo, M.H. 412. Pris kr 10,45. 2. opplag 1950.

"Solrenning". Melodibok. Utgitt av Østlandske Blindeforbund, Oslo 1941.
Påskrift; "Hjørdis Marum".

"Solrenning". Melodibok. Utgitt av Norges Blindeforbund, Oslo 1953.

"Solrenning". Melodibok. Utgitt av Norges Blindeforbund, Oslo 1954. 3. opplag.

"Norges Bondelag Sangbok". A/S Bøndenes Forlag 1962.

"Vi synger". Norsk Sjømannsforbund, London 1942.
Påskrift; "J. M. Olsen 30-4-43 Styrm.skolen avslutn."

"Nordisk Tidende Sangbok". Arnesen Press Inc. Brooklyn N.Y. Ukjent år 1940-1945.

"Så synger vi litt". Sandefjord Sivilforsvars-samfunn. Ukjent år.

"Skiringssal Folkehøyskole 100 år 1976". Sanghefte. A/S Handelstrykkeriet, Sandefjord.

Seip, Karl; "Seips Visebok for hjemmet". Aschehougs Forlag, Kristiania 1923.
Påskrift; "Ragnar Hansen Marum, Sandar".

Seip, Karl; "Seips Visebok for hjemmet". Aschehougs Forlag, Kristiania 1914. Pris 38 øre. 2 eks.
Påskrift eks. 1; " Hjørdis Marum, Skringssal 1922-1923". Bokens permer er fullskrevet av notater på innsiden.

Seip, Karl; "Seips Visebok for hjemmet". Aschehougs Forlag, Kristiania 1906. Pris 35 øre.
Påskrift; "Aasta Marum 1917". Bokens bakre perm er fullskrevet av notater på innsiden (sang/dikt?).

"Sange for skolen og hjemmet". Det norske Aktieforlag, Kristiania 1904. 14.de oplag.
Påskrift; "Aasta Marum 30/12-1910. Harald Marum. Leif Marum".

"Syng kamerat". IOGT - N.G.U.s sangbok 1944.
Stemplet; "Sandefjords Godtemplar-Ungdomslag". J. M. Olsen".

Orheim, Matias; "Songar og Salmar", 8de opplag, Lunde & Co Forlag, Bergen. Ukjent år.

Alvestad, Olav; "Norsk songbok". 132 tusund. Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania. Ukjent år.
Påskrift; "Hjørdis Marum". Bakerst i boken er en hel side med påskrift; et dikt datert Fossnes 24de sept. 1925.

"Hellige Jul". Julesanger. Utgitt av Børrehaug & Rønning, Oslo. Ukjent år.

Jebb, A. T..; "A book of Psalms". Published by George Allen & Unwin Ltd, London W.C., 1898.
Påskrift; "H. Jakobsen, Marum".

Berg, Mads; "Skolens sangbok". Ny utgave, 422 tusen, Aschehoug, Oslo 1940.

Berg, Mads; "Skolens sangbok". Ny utgave, 733 tusen, Aschehoug, Oslo 1953. Pris 4.20. 2 eks.
Påskrift; "Bjørn Olsen, Hystadveien 70".

"Salmer ved gudstjenesten i Sandeherad kirke 17. mai 1925".

"Røde Kors Sangbok". 3. opplag. Utgitt av Ungdommens Røde Kors. Ukjent år.

"Viser til Fest og Begerklang". Industriforlaget. Mariendal, Gjøvik. Ukjent år.

"Julens Sange". Formet som et dansk splitflagg. P. Christiansen, København. Ukjent år.

"Sandefjord Klubselskap". Til bruk ved kaffebordet. Ny revidert sangbok. Ukjent år.

Gundhus, Brødrene; "Utvidet Gitar-ABC". Norsk Musikforlag. Ukjent år.