Baptistkirken

 

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder


Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

Baptisme er et kirkesamfunn som har som særmerke at det forkaster barnedåpen og bare anser voksendåp som gyldig.

https://baptist.no/menigheter/menighet/people_organization/139787

Menigheten samles på Cafe Vintage i Kongens gate 1 i sentrum av Sandefjord annenhver søndag ettermiddag. Tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn.
Hadde tidligere lokaler i Sagaasgården på Aagaards plass fra 1958.

https://www.sandefjordbaptist.no/

https://www.facebook.com/Sandefjordbaptistkirke/