Historien om - ambulansetjenesten i Sandefjord

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

 Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 


Aktuell link:
Hjemmesiden til de som utfører ambulansetjenesten i Larvik http://home.c2i.net/larva/ som også presenterer min gamle vaktlagkamerat og makker på ambulansen i Sandefjord gjennom mange år; Ole Petter Berdahl.

 

 

 

 

John Kåsa (født 1915, død 1987) som hadde vært ansatt som ambulansesjåfør på sykehuset i mange år, men som ikke ble med over når Røde Kors overtok ambulansetjenesten.

Kåre Berge (født 1920, død 1999) som hadde vært ansatt som ambulansesjåfør på sykehuset i mange år.

 

 

 

 

 

 

Ambulansestasjonssjef Bjørn Marum Olsen (født 1947)

Ole Petter Berdahl (født 1951)

Dagfinn Jørgensen (født 1935)

Nils Bernhard Gustavsen (født 1944)

 

 

Oddvar Schjølberg

 

 

 

Erik Berge, fra Larvik (født 1952, nå fotosjef i Østlandsposten, Larvik)

Oddvar Hansen (født 1948, endret navn til Schjølberg), fra Larvik

Ronald Hansen, fra Larvik (født 1933, død 2001)

Oddvar Haugen, fra Larvik

 


Noen nøkkelpersoner på sykehuset som var spesielt interessert i ambulansetjenesten, og som fikk det til å fungere i en pionértid:

 

Økonomisjef Jacob Næss (født 1917, død 2007)

Kir. overlege Arne Weber-Laumann (født 1926, død 2007)

Med. overlege Adolf Sigurd Johannessen (født 1911, død 2002)

Op.sykepleier Grethe Evensen

Op.sykepleier Inger ???

 

 

 

 

 

Bjørn Schreiner, med. overlege (født 1950)

 

 

 

 


 

Flyfoto av Solvang sykehus/Sandefjord sykehus, ukjent år.

 

Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 133:
Våningshuset på gården Solvang ble innredet til sykehus for byen i 1923, og var i drift som sykehus til 1959.
Fotografiet fra mars 1944 viser bygningen med Røde Kors-merket på taket for å varsle "fiendtlige" fly om virksomheten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvang sykehus var tidligere gårdsbruk utskilt fra Bugården i 1880-årene og bygd av skibsreder Albert Grøn.
Best kjent som byens sykehus fra 1923 til 1959 da det ble erstattet av et mer tidmessig sykehus.
Solvang var også navnet på gartneriet tvers over gaten (se bildet ovenfor).

Tollnes, Roar L.; Byens første sykehus, 5.9 Høst 1998; http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/host199859.PDF

Postkort merket "F-2238-5 Sandefjord. Sykehuset. Utgitt av Knut Aune Kunstforlag, ukjent år.

 

 

Resepsjonen Sandefjord sykehus som tok i mot alle kjøreoppdrag og alarmmeldinger før det ble opprettet nødnummer og en ambulansesentral for Vestfold. Eget foto. Ukjent år.
Fra venstre: ukjent, Else Britt Pedersen (som 1977 giftet seg med ambulansesjåfør Nils Bernhard Gustavsen).

 

 

Litt av utrykningsbilparken utenfor Sandefjord sykehus. Ikke noe garasjer på den tiden. Eget foto.

Reservebil 2. Eget foto.

 

 

Parkert rett utenfor vaktrommet ved inngangen til kapellet. Reservebil 1. Denne VW-bussen ble overtatt fra sykehuset og omlakkert nederst. Øverste halvdelen er originalfarge kremgul. Eget foto.

 

 

Fra det første vaktrommet på Sandefjord sykehus ved siden av kapellet julen ukjent år. Eget foto.
Til høyre: Kåre Berge (født 1920, død 1999) som hadde vært ansatt som ambulansesjåfør på sykehuset i mange år.
Her sammen med Oddvar Hansen (nå Schjølberg, født 1948) som bodde i Larvik.

Fra en sosial sammenkomst på kantinen på Sandefjord sykehus julen ukjent år Helt til høyre sitter John Kåsa (født 1915, død 1987) som hadde vært ansatt som ambulansesjåfør på sykehuset i mange år, men som ikke ble med over når Røde Kors overtok ambulansetjenesten. Eget foto.
Fra venstre: ukjent, oversøster Astrea Halvorsen (født 1906, død 1989), Kåsa

 

Operasjonsentralens sambandspult. Eget foto.

 

Utsiden av den første ambulansesentralen i Vestfold. Beliggende i en garasje i Horten (i Sverresgate?). Eget foto.
Ansatte var leder Terje Grant Andersen og regnskapsfører Willi Berge i tillegg til de ansatte ambulansesjåførene i Horten og resten av Vestfold.

 

 

På kontoret samme sted. Fra venstre Terje Grant Andersen. Til høyre; ukjent. Eget foto.

 

 

 Operasjonsentralens sambandspult. Eget foto.

Det nybygde Røde Kors-huset i Holtandalen i Horten som også inneholdt operasjonssentral og garasjeanlegg for ambulansene. Eget foto.