Aktuell litteratur WW2

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

Aktuell litteratur (egen boksamling):

Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983.
Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

Berg, Mary; «Dagbok fra ghettoen i Warszawa».
Vigmostad & Bjørke AS 1.opplag 2009. ISBN 978-82-419-0593-3

Berg, Rolf, Lindhjem, Peder; "Norge og den 2. verdenskrig - Militær motstand i Rogaland og Vestfold".
Universitetsforlaget 1972. ISBN 82 00 07026 3

Bryne, Arvid; «Vi sloss for Norge». Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i fred. Om Bjørn Østring og Svein Blindheim
Cappelens Forlag AS 2007. ISBN 978-82-02-28288-2

Christensen, Dag; «Med livet som innsats» 21 nordmenns dramatiske skjebner under krigen
Nova Forlag AS 2010. ISBN 978-82-92390-24-5

Christophersen, Egil; "Vestfold i krig".
Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6

Duffy, Peter; «Bielskibrødrene». Beretningen om en jødisk partisangruppe under annen verdenskrig.
Schibsted Forlagene AS, Oslo 2007. ISBN 978-82-516-2145-8

Eberle, Henrik og Uhl, Matthias; «Hitlerboken». Stalins hemmelige dokument.
Achehoug AS 2009. ISBN 978-82-03-21219-2

Frankson, Anders og Zetterling, Niklas; «Slaget om Kursk». Historiens største panserslag.
Spartacus Forlag 2010. ISBN 978-82-430-0530-3

Freiherr von Boeselager, Philipp; «Vi ville drepe Hitler». Operasjon Valkyrie.
Dinamo Forlag 2008. ISBN 978-82-8071-200-4

Haugland, Knut og Sæter, Svein; «Operatøren». Knut Hauglands egen beretning.
Cappelen Damm AS 2008. ISBN 978-82-02-30112-5

Hennig, Johannes Martin; «Ein tysk soldats dagbok frå krigen i Nord-Norge». Redigert av Berit Nøkleby.
Det Norske Samlaget, Oslo, 2.utg. 2009. ISBN 978-82-521-7500-4

Jacobsen, Alf R.; «Krysseren Blücher».
Vega Forlag AS 1.utg. 2011. ISBN 978-82-8211-161-4

Johannessen, Heidi Bjørvik; "Sivil motstand i Sandefjord under okkupasjonen 1940-45, med hovedvekt på flyktningtransporten til Sverige".
Masteroppgave i historie. Høsten 2007. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo.

Kempka, Erich; «Jeg var Hitlers sjåfør». Memoarene til Erich Kempka. Forord ved Roger Moorhouse.
Notabene Forlag AS, Oslo 2010. ISBN 978-82-482-0892-1

Kristiansen, Trond; «Ekko fra Narvikfronten».
Nova Forlag 2010. ISBN 978-82-92390-25-2

Lee, Carol Ann; « Anne Frank», 1929-1945 en biografi.
Vega Forlag AS 2010. ISBN 978-82-8211-090-7

Linge, Heinz; «Med Hitler til det siste». Memoarene til Adolf Hitlers kammertjener. Innledning av Roger Moorhouse.
Notabene Forlag, Oslo 2010. ISBN 978-82-482-0895-2

Lundstrøm, Ragnvald; "Krigen 1939-1945". Fire bind. Tiden Norsk Forlag, Oslo.
Første bind: Nazismens seiersår. 1946.
Annet bind: Blod, Svette og tårer. 1946
Tredje bind: Angripermaktenes nederlag. 1947
Fjerde bind: Krigens leksikon. 1948

Magnusson, Oscar; "Jeg vil leve".
Gyldendal, Oslo 1967.

Nielsen, Alf; «Jeg var Rinnans fange». Mitt møte med Gestapos torturister.
Orion Forlag  AS 2009. ISBN976-82-458-020-6

Nilsen, Thomas; "Krig og fred. Vestfold våren 1945".
E-forlag 2015. ISBN 978-82-93057-25-3

Nyhus, Per: "Krigsår i Larvik-distriktet"
Forlaget for historie, Langs Lågen AS. Mars 1990. ISBN 82-7494-004-0

Nøkleby, Berit og Ellingsen, Ane Langballe; «Norge i krig i bilder».
Aschehoug & Co, Oslo 2009. ISBN 978-82-03-236656-3

Olsen, Per Erik og Sørlie, Rune; "Festung Vestfold, tyske forsvarsverk 1940-1945".
Ares forlag AS, Skallestad ved Tønsberg 2016. ISBN 978-82-92938-37-9

Olstad, Finn; "Sandefjords Historie", bind 2 "En vanlig småby", sidene 109-132 om Okkupasjon og nyordning, og sidene 131-190 om Krigens hverdag.
Utgitt av Sandefjord Kommune 1997

Pryser, Tore; «Kvinner i hemmelige tjenester». Etterretning i Norden under den annen verdenskrig.
Cappelens Forlag AS 2007, 1.opplag. ISBN 978-82-02-28336-0

Richter Johansen, Gunnar W.; «Soldaten ingen ville ha».
Norgesforlaget, Porsgrunn 2009. ISBN 978-82-92765-29-6

Rismyhr, Øystein; "Bygdeliv i gamle dager". Kodal og Sandar i krig og fred.
Oppdragsforlaget.no 2015. ISBN 978-82-690176-0-1

Sørlie, Rune og Dyrhaug, Tore; "Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45". Krigsårene skildret i tekst og bilder.
Utgitt Tønsberg 1984. ISBN 82-991211-0-8

"Våre falne 1939-1945", fire bind.
Utgitt av Den Norske Stat, Oslo 1950.

Rakkenes, Lystein; «Brødre i krig»
Pax Forlag AS, Oslo 2010. ISBN 978-82-530-3358-7

Samuelsen, Ottar; «Det var her det skjedde». Oslo under andre verdenskrig – sett i dag.
Dinamo Forlag 2008. ISBN 978-82-8071-174-8

Samuelsen, Ottar; «Det var her det skjedde». En guidebok til sentrale hendelser i Oslo under andre verdenskrig. Med forslag til syv turer rundt i byen.
Dinamo Forlag 2010. ISBN 978-82-8071-212-7

Simensen, Siri Walen; «Kvinner under krigen»
Pantagruel Forlag 2009. ISBN 978-82-7900-414-1

Sæter, Einar og Sæter Svein; «XU. I hemmelig teneste 1940-45»
Det Norske Samlaget, Oslo 2007. ISBN 978-82-7208-9

Tamelander, Michael og Hård af Segerstad, Jonas; «Havets ulver». Dramatiske ubåtepisoder fra andre verdenskrig.
Spartacus Forlag 2008. ISBN 978-82-430-0515-0

Ulstein, Ragnar; «Etterretningstjenesten i Norge 1940-1945». Bind 1. Amatørenes tid.
Orion Forlag AS 2008. ISBN 978-82-458-0851-3

Veum, Erik; "De som falt". Nordmenn drept i tysk krigstjeneste. I samarbeid med Geir Brenden.
Bladkompaniet/Vigmostad & Bjørke AS 2016. ISBN 978-82-516-9314-1

Westlie, Bjørn; «Fars krig».
Aschehoug 2009. ISBN 978-82-03-29164-7

Westlie, Bjørn; «Oppgjør». I skyggen av holocaust.
Aschehoug 2010. ISBN 978-82-03-29196-8

Øksnevad, Toralv; »Det lå i luften»
Aschehoug, Oslo 1946.

"Minner fra krigen 1940-45", spesialnummer av "Heidarheim".
Utgitt av Hedrum Historielag 2006, ISBN 978-82-997484-0-7
Boken selges av Hedrum Historielag. Se artikkel i ØstlandsPosten.

Bokserien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn. Pr 2016 er det utgitt 14 bind i serien.

Årene 1940-45: Egen komplett samling av avisen " Sandefjords Presse".

Årene 1940-45: Egen samling av avisen "Norsk Tidend" utgitt av Utenriksdepartementets pressekontor i London. Komplett fra nr. 1 utgitt 30.august 1940

 

Kilder med lokalt stoff:
Eget privat arkiv med bilder, bøker, aviser, notater, dokumenter.

Oversikt over Lokalhistorisk litteratur

Ifølge "Kilder" side 440 i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Nicolai Devigs etterlatte papirer fra krigsfangenskap.

Bjørnsen, Bjørn: "Narvik 1940", Gyldendal Norsk Forlag 1980, ISBN 82-05-12457-4
Fjeld, Odd T.: "Klar til strid", Kystartilleriet gjennom århundrene, utgitt av Kystartilleriets Offisersforening, Oscarsborg 1999, ISBN 82-995208-0-0 (Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek/Vestfold Fylkesbibliotek q359 K). Mest aktuelt er kap. 16 på sidene 231 - 266 som omhandler "Fremmede herrer langs kysten. Det tyske kystartilleri i Norge 1940-1945" av orlogskaptein Jan Egil Fjørtoft.
Fjørtoft, Jan Egil: "Tyske kystfort i Norge", Agder Presse A/S, Arendal 1982, ISBN 82-990878-1-3
Hauge, Dagfinn; "Slik dør menn". Forelagt ved Norsk Kunstforlag. 2. opplag januar 1963. ISBN 82-90069-04-9
Jonsen, Jon A.: "Tyske militære styrker i Midt-Norge 1940-45" - Med hovedvekt på kystfortene, Gressvik 2006, ISBN-13: 978-82-996851-1-5, ISBN-10: 82996851-1-7
Moland, Arnfinn; "Over grensen?". Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945. Orion Forlag, 2. opplag 1999. ISBN 82-458-0337-5
Ulateig, Egil: "Dagbok frå ein rotnorsk nazist", Det norske samlaget, Oslo 1987, ISBN 9788252130461
Ulateig, Egil: "Med rett til å drepe", Tiden Norsk Forlag, Oslo 1996, ISBN 82-10-04165-7
Ulateig, Egil: "De gode mot de onde", Forlaget Reportasje, Lesja 1999, ISBN 82–995299–0–5
Ulateig, Egil: "Veien mot undergangen", Historien om norske frontkjempere, Forlaget Reportasje, Lesja 2002, ISBN 82–995299–2–1
Ulateig, Egil: "Fordømte engler - Norske kvinner på Østfronten", Forlaget Reportasje 2004, Lesja, ISBN 82-995299-6-4
Ulateig, Egil og Brenden, Geir: "Nordmennene på Østfronten", Forlaget Reportasje, Lesja, 2. opplag 2005, ISBN 82-995299-7-2