Flyangrep 26.04.1945

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 Det var flere angrep, og klare, månelyse kvelder og netter var de mest utsatte. Det var angrep 03., 20. og 22. mars, samt 02., 06., 21. og 26. april 1945. Den 26. april var det 2 angrep samme natt, men det ble også de siste.

Ved angrep nr 2 den 26. april 1945 ble det sluppet 6 bomber. Om disse også var siktet inn mot "Hektor" så var treffsikkerheten atskillig dårligere. Bombene falt i åspartiet nord for fjellkollen Fløya ved Uranienborg, og like vestenfor der Gokstad skole ligger i dag. I skogholtet finnes kraterne fortsatt.

Restene fra en av bombene fra denne siste natten er satt opp som et krigsminnesmerke på en fjelltopp "Hegnaåsen" like ved der en av bombene falt
ved Gokstad barneskole. Bomben er merket "ANO 26.4.1945".

Stedet heter egentlig Hegnaåsen, og ligger på Østre Kamfjord på eiendommen Uranienborg.
Gokstad skole er egentlig helt misvisende da den ikke ligger på Gokstad.


Se mer omtale på denne linken.