Bombeangrep 26.04.1945:

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

http://www.scotshistoryonline.co.uk/sorties.html

 

 

 

SB 26.04.1945

Sandefjords Blad 26.04.1945

 

 

Det var flere angrep, og klare, månelyse kvelder og netter var de mest utsatte. Det var angrep 03., 20. og 22. mars, samt 02., 06., 21. og 26. april 1945. Den 26. april var det 2 angrep samme natt, men det ble også de siste.

Ved angrep nr 2 den 26. april 1945 ble det sluppet 6 bomber. Om disse også var siktet inn mot "Hektor" så var treffsikkerheten atskillig dårligere. Bombene falt i åspartiet nord for fjellkollen Fløya ved Uranienborg, og like vestenfor der Gokstad skole ligger i dag. I skogholtet finnes kraterne fortsatt.

Restene fra en av bombene fra denne siste natten er satt opp som et krigsminnesmerke på en fjelltopp "Hegnaåsen" like ved der en av bombene falt
ved Gokstad barneskole. Bomben er merket "ANO 26.4.1945".


Vest for nedslagsfeltet, i lia ned mot Hegnaveien, bodde familien Hammer. Barna Olaug (nå Haraldsen) og Tore husker hendelsene godt. Tore forteller at flyet kom fra Vallø, og at det røyk av halen da det kom over Gjekstadåsen. Kan hende det var skadet, og måtte slippe bombene før det kom over Framnæs-området. I full fart forsvant familien Hammer ned i kjelleren. Like etter smalt det. Glass og ruter skingret, og skap falt ned. Store splinter sto i veggene. Jord og stein lå strødd både i hegna og på Østre Kamfjord. Flere steder raste det ned takstein, og helt borte hos oss i Breilibakken (nå Gokstadryggen) suste en bombesplint over huset og ned i bakken.

På forsommeren, etter krigsslutt, kom noen engelske soldater og tok opp de bombene som ikke var eksploderte. Bombene ble tatt med, og en av de store splintene fra de eksploderte bombene ble overlatt til en guttegjeng i nabolaget.

De 7 guttene Tore Hammer, Freddy Gundersen, Odd Fredriksen, Sverre Grimstvedt, Frøyd Fredriksen, Arne Ruud og Gunnar Jørgensen strevde iherdig og fikk med egne krefter og 2 staurer splinten opp på fjellkollen. En voksen mann, Finn Madsen, minet og murte den fast.

Nå står bombesplinten som et minne og et memento om en urolig og vond tid, reist av 7 12-13 år gamle gutter.

Den siste flyalarmen ble blåst 29. april, snaue 10 dager før krigsavslutningen, men da uten lokalt angrep. De 2 siste angrepene kom som før nevnt ovenfor om kvelden den 26. april 1945. Lokalavisen var i flere dager så opptatt av storangrepet på Vallø utenfor Tønsberg hvor en rekke sivilpersoner ble drept at de 2 bombetoktene over Sandefjord 26. april knapt ble nevnt. Ved det første av disse angrepene ble det sluppet 4 bomber, siktet inn mot D/S "Hektor" som lå utenfor Huvikodden, men bombene falt i vannet. 5 dager før, den 21. april, ble det sluppet rundt 6 bomber. Nedslagene viste at "Hektor" også da var det påtenkte målet. Den siste bomben falt 200 meter fra skipet. Inne på land ble det gjort stor skade på veie, hovedvannledning, elektrisitets- og telefonnettet. Vesterøya var uten lys og vann i flere dager.

 

186897565_1938617296292366_8068839974148386944_n (1)

Svein Hunskaar:
Bombesplinten som vises, er 35 cm lang, og ble funnet nær bebyggelsen på Øvre Gokstad, i luftlinje ca. 1 km fra Hegnaåsen.Se beskrivelse av hendelsene samt mange andre i "Kulturminner" gruppe 1.2 våren 1990 utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord v/ forfatter Roar L. Tollnes.