Flyangrep 25.02.1945

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©Sandefjords Presse 26.02.1945

 Side 160-164 i boken  Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, Sandefjord Kommune 1997, ISBN 82-993797-2-5;
Bomber over Sandefjord.
Etter redselsnatten i desember 1944 kom angrepene mot havna og Framnæs mek. Værksted. Særlig var skip som lå til reparasjon opplagte bombemål. Det begynte 25. februar 1945 med femten bomber over Framnes.
Selve storangrepet kom annen påskedag. Inntil da hadde bombeflyene kommet etter mørkets frembrudd. Det hadde vært ett eller ganske få fly som hadde angrepet inntil tre ganger med ti minutters mellomrom. Nå dukket rekognoseringsfly opp allerede på formiddagen. Ved sekstiden på ettermiddagen  kom omtrent femti fly inn i lav høyde fra nordvest. I løpet av tyve minutter beskjøt de havneområdet med full styrke, med bomber, rakettgranater og maskingevær. Det tyske luftvernet i området svarte med full ild.
Skadene ble store. På verkstedet lå røyken tykk av branner. Det ti tusen tonn store frakteskipet "William Blumer" som lå ved Trangsholmen var senket. Det var også det norske frakteskipet "Concordia". Flere andre norske og tyske skip ble skadet. Fra den allierte krigsledelses side var angrepet svært vellykket, også på den måten at ingen fly gikk tapt og sivilbefolkningen slapp så og si uskadd fra det.
Det kunne likevel være dramatisk nok, som for beboerne i Ranvikveien 72. Lilly Galteland forteller; "Jeg bodde i annen etasje den gang, og var på vei ned trappen mot kjøkkenet med det uker gamle spedbarnet da et prosjektil for inn i gangen. Et annet satte seg fast under kjellervinduet. Da fikk vi fart på oss og ruste ned mot kjelleren via en lem i gulvet i  entreen. Jeg fikk sendt babykurven med nyfødte Cato ned til min svigerinne som var kommet ned i stigen, mens jeg selv og mor satt fast fordi vi begge ville ned samtidig. Mens vi satt fastklemt noen sekunder, kom enda et prosjektil gjennom veggen og gikk gjennom håret på min mor før også det kilte seg fast, men det ripet opp linoleumen på gulvet på sin vei.
(Kilde: Sandefjords Blad 7.8.1966).
Med unntak av flystyrten på Jahres Fabrikker slapp sandefjordingene stort sett fra det med skrekken. Fra februar til april 1945 ble det gjennomført åtte flyangrep mot mål ved Framnæs og havna. I alt ble det sluppet 46 bomber over havneområdet, i tillegg til beskytningen med raketter. En rekke hus på Framnes og Huvik fikk store skader, og det gikk tusenvis av vindusruter. Bare etter angrepet 25. februar ble det telt opp 2931 knuste ruter. Men heldigvis ble ingen drept, og få ble såret. En grunn til at det gikk så bra var at det aldri kom angrep i arbeidstiden på Framnæs mek. Værksted. Folk som bodde i området var tross alt heldige. I angrepet på Vallø nær Tønsberg mistet 53 nordmenn og 10 tyskere livet.

 

Se mer omtale av flyangrepene i februar/mars/april 1945 og bilder på denne linken.

Om natten søndag 25. februar 1945 ble det gjennomført 3 flyangrep på Sandefjord, og sluppet rundt 15 bomber mot Framnes mek. Værksted. 9 bomber falt innenfor verkstedområdet, 3 på fjellet like ved og 3 i vannet utenfor byens brygger og nærmere byens kaianlegg/brygger. Pr. i dag er det ukjent om disse tre bombene i vannet eksploderte. Flere bygninger på verkstedet ble påført skader, bl.a. kompressorhuset og magasinbygningen. Skademeldingen regner bl.a. opp 2931 knuste vindusruter med et samlet areal på 1131 kvadratmeter.

Dette var det første av flere angrep
, og klare, månelyse kvelder og netter var de mest utsatte. Det var angrep 03., 20. og 22. mars, samt 02., 06., 21. og 26. april 1945. Den 26. april var det 2 angrep samme natt, men det ble også de siste.

Se beskrivelse av hendelsene samt mange andre i "Kulturminner" gruppe 1.2 våren 1990 utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord v/ forfatter Roar L. Tollnes.

 


http://www.sb.no/article/20011213/NYHETER/155943
46 bomber
13.12.01 Bjørn Hoelseth
Under de åtte flyangrepene mot FMV og Sandefjord havn i perioden februar til april 1945 ble det sluppet 46 bomber over havneområdet. I tillegg ble det brukt kanoner, maskingevær og raketter.
Det var Framnæs og Huvik som ble hardest rammet. 25. februar ble verkstedet bombet i to omganger. 30 av bygningene ble mer eller mindre ødelagt, i tillegg til bygninger som ble skadet utenfor verkstedsområdet. 2.931 ruter ble knust i og utenfor FMV. De neste angrepene kom 3.mars, 20. mars, 22. mars og 2.april.
Det siste var et storangrep med opptil 50 fly. Da ble «William Blumer» på 10.000 tonn senket syd for Trangsholmen, sammen med «Concordia» (9.000 tonn) som lå ved krankaia syd på Framnæs. «Kattegat» (9.000 tonn) som lå i stordokka, begynte å brenne akter, og dokka selv kantret og begynte å synke.
«Hektor», som da var fortøyd ved siden av «William Blumer», slapp uskadet fra det. Skipet hadde tidligere på våren vært i opplagsbøye ut fra Fjellvik og der utsatt for flere angrep. Andre skip som ble angrepet, var «Maurita» (2.400 tonn), «Irania» (3.000 tonn), «Bel Pamela» (4.500 tonn) og 10.000-tonneren «Espana». Sistnevnte ble skadet.
Så vidt Sandefjords Blad vet, kan den udetonerte bomben etter angrepet mot Hektor ha falt 22.mars. Da ble, foruten «Hektor» også «William Blumer» og «Maurita» angrepet, men alle bombene falt i vannet. «Hektors» akterskip ble oversprøytet med søle og mudder, blir det fortalt i en rapport.


 

Fra "Sandefjords Presse"; dato ?
Fra angrepet på Sandefjord i natt
Bombenedslag i Fjellvikbakken
Skader på 4 beboelseshus
Under overflyvning av Sandefjord i natt ble det sluppet en bombe som falt i Fjellvikbakken like utenfor hvalfangstbestyrer Oscar Nilsen. Bombenedslaget skadet en del hus, medførte brudd på to vannledninger og adskillig skade på telefonnettet og det elektriske nett. Videre ble Fjelvikbakken sperret og likeledes Framnesveien. Sistnevnte ble imidlertid ryddiggjort av redningsmannskaper. Vesterøyveien er dog fortsatt sperret inntil videre, men det er full anledning til å kjøre rundt Vera og Vindal, så sperringene betyr ingen vesentlig hindring for trafikken.
Foruten glasskader som nok er oppstått i flere hus, er følgende hus blitt skadet: Hvalfangstbestyrer Nilsens hus, Vesterøyveien 46 tilhørende maskinist Amadus Sundby, Øvre Huvikvei 54 tilhørende rørlegger Sigurd Akselsen, Huvikveien ? tilhørende arbeider Torvald Strømstad.
Fra Stokke meldes det om at granatnedslag i utkanten av Stokkebyen. Granaten falt ned i en hage og ødela vindusruter i en del hus.


Bildet står i boken Olstad, Finn; "Sandefjords historie", bind 2, side 162:
Under overflyvning av Sandefjord natt til 21. april 1945 ble det sluppet en bombe som falt i Fjellvikbakken like utenfor hvalfangstbestyrer Oscar Nilsens hus. Nedslaget skadet en del hus, brøt to vannledninger og påførte telefonlinjene og det elektriske nettet atskillig skade.
 

Artikkel i avisen "Sandefjord Presse" tirsdag 11. mai 1945 side 2. Egen samling.


Boligen "Fjeldvik" i Fjellvikbakken ble bygget i 1882 av kjøpmann P. C. Pedersen som sommerbolig. Hvalfangstbestyrer Oscar Nilsen bodde der senere i mange år. Stedet eies i dag av Fjeldvig Gjestegaard.


Bind nr 1 "Rumpetroll og hvalunger" i serien "Mitt kjære Sandefjord", Norgesforlaget AS, Porsgrunn 2002, ISBN 82-91986-42-8.
Sidene 151-165 "Oppvekst i krig og fred på Pukkestad, Gokstad og Tveitan". Gro Laheld Lund f. 1938 forteller:
Side 156: Far var nysgjerrig og også fasinert av lysbomber og gnistregn og sto ute eller endog oppe på taket så lenge det var forsvarlig. Han ville ha meg med på taket under bombingen på Jahres Fabrikker og av skip og dokkene på Framnes. Han dro meg med til Presteåsen dagen etter, hvor folk satt tett som på et fuglefjell for å se båten som lå veltet og fremdeles brant. To hus forsvant på Fjellvik, og bombekrateret ga grunnlag for ny trasé for Fjellvikbakken.
 

Fra "Sandefjords Presse"; dato ?
2 bomber i sjøen i natt
Ung Sandefjordsmann såret av splint fra luftvernskyts
Under overflyvning av Sandefjord i natt trådte luftvern i virksomhet. Dette innebærer alltid en viss risiko for at splinter kan falle ned eller komme på villspor. Således inntraff et slikt tilfelle på Hystadveien 30 i natt hvor en ung mann; Rolf Stefanus Jacobsen ble truffet av en splint i pannen. Det sivile luftverns sanitet rykket ut og den sårede ble brakt til sanitetsstasjonen pg såret sydd igjen. Det står bra til med ham.
Hendelsen oppfordrer folk til å vise den største forsiktighet og ikke forsøke å iaktta luftvernvirksomheten. Når luftvernet er i aktivitet skal man holde seg innendørs, enten der er varslet flyalarm eller ikke.
Det ble forøvrig sluppet 3 - 4 bomber i natt, men alle falt i vannet utenfor Langestrand.


I tidsrommet 25. februar til og med 29. april 1945 ble det sluppet i alt 46 bomber over havneområdet. Det var Framnæs og Huvik som ble hardest rammet. De allierte fly var ute etter skip på i alt 50.000 tonn på Sandefjords indre og yre havn. Skipene ble angrepet både av bomber og rakettskyts.
Bilde på side 510 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

 


Bildetekst: Fra Huvik 25.02.45.

 


Bildetekst: Fra bombenedslagene på Huvik 25. februar 1945.


Bildetekst: Dr. Wabøes kontor etter bombenedslagene 25.02.45.

 

Stort bombekrater rett nord for Østerliveien og øst for Fjeldvig Gjestegaard.