Bombeangrep 25.02.1945:

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 


Sandefjords Blad 21.06.1945

 

Om natten søndag 25. februar 1945 ble det gjennomført 3 flyangrep på Sandefjord, og sluppet rundt 15 bomber mot Framnes mek. Værksted. 9 bomber falt innenfor verkstedområdet, 3 på fjellet like ved og 3 i vannet utenfor byens brygger og nærmere byens kaianlegg/brygger. Pr. i dag er det ukjent om disse tre bombene i vannet eksploderte. Flere bygninger på verkstedet ble påført skader, bl.a. kompressorhuset og magasinbygningen. Skademeldingen regner bl.a. opp 2931 knuste vindusruter med et samlet areal på 1131 kvadratmeter.
Dette var det første av flere angrep, og klare, månelyse kvelder og netter var de mest utsatte. Det var angrep 03., 20. og 22. mars, samt 02., 06., 21. og 26. april 1945. Den 26. april var det 2 angrep samme natt, men det ble også de siste.

Se beskrivelse av hendelsene samt mange andre i "Kulturminner" gruppe 1.2 våren 1990 utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord v/ forfatter Roar L. Tollnes.

Lastebåten "William Blumer" og "Kattegatt" ble rammet av bomber 03. mars 1944. "Kattegatt" var en tysk tankbåt. Den tok bunn på 28 fot vann etter angrepet. 06. august falt det bomber på "Espana" og "Concordia". Mannskapet på "Concordia" kom seg mot land med en robåt som  veltet slik at karene måtte svømme det siste stykket. Det ble sluppet tre bomber, muligens 4. Den midtre dokka hvor "William Blumer" lå ble skadet.

20. mars ble det sluppet 6 bomber som falt i bebyggelsen ved Huvikveien. Flere hus ble sterkt ramponert. To dager senere var det angrep på båtene som lå i opplag ved Huvik. Alle bombene falt i vannet.

Fra "Sandefjords Presse"; 20. mars?
Beboelseshus på Huvik totalskadet ved bombeeksplosjon
Beboerne evakuert - ingen drept eller såret
Etter hva Sandefjords Presse får opplyst ble det under innflyging over Sandefjord i natt sluppet bomber mot Framnæsområdet. Bombene falt midt i Huvikveien og Huvikveien 3 som lå like nedenfor der bombene traff ble totalskadet og ligger som en fyrstikkhaug igjen. Huset tilhørte fru Asta Johnsen som nylig hadde kjøpt det av sin far, formann Chr. Dahl. Husets beboere var evakuert. 
Et annet hus Huvikveien 16 ble temmelig ødelagt. Det tilhørte kaptein Aksel Karlsen. Også her var beboerne evakuert.
Endelig ble forårsaket en god del skader på huset Huvikveien 18 tilhørende Thorbjørn Teien. her var beboerne i kjelleren, men ingen kom til skade.
For øvrig regner man med en god del glass-skader i husene omkring. I midlertid er ingen mennesker drept eller kommet til skade på noen måte.

Se avisartikler fra 2001 i Sandefjords Blad; Her ute ligger bombene, Etterlyser bombevitner, 46 bomber

Fra "Sandefjords Presse"; dato ?
Fra angrepet på Sandefjord i natt
Bombenedslag i Fjellvikbakken
Skader på 4 beboelseshus
Under overflyvning av Sandefjord i natt ble det sluppet en bombe som falt i Fjellvikbakken like utenfor hvalfangstbestyrer Oscar Nilsen. Bombenedslaget skadet en del hus, medførte brudd på to vannledninger og adskillig skade på telefonnettet og det elektriske nett. Videre ble Fjelvikbakken sperret og likeledes Framnesveien. Sistnevnte ble imidlertid ryddiggjort av redningsmannskaper. Vesterøyveien er dog fortsatt sperret inntil videre, men det er full anledning til å kjøre rundt Vera og Vindal, så sperringene betyr ingen vesentlig hindring for trafikken.
Foruten glasskader som nok er oppstått i flere hus, er følgende hus blitt skadet: Hvalfangstbestyrer Nilsens hus, Vesterøyveien 46 tilhørende maskinist Amadus Sundby, Øvre Huvikvei 54 tilhørende rørlegger Sigurd Akselsen, Huvikveien ? tilhørende arbeider Torvald Strømstad.
Fra Stokke meldes det om at granatnedslag i utkanten av Stokkebyen. Granaten falt ned i en hage og ødela vindusruter i en del hus.

Boligen "Fjeldvik" i Fjellvikbakken ble bygget i 1882 av kjøpmann P. C. Pedersen som sommerbolig. Hvalfangstbestyrer Oscar Nilsen bodde der senere i mange år. Stedet eies i dag av Fjeldvig Gjestegaard.

 

Fra "Sandefjords Presse"; dato ?
2 bomber i sjøen i natt
Ung Sandefjordsmann såret av splint fra luftvernskyts
Under overflyvning av Sandefjord i natt trådte luftvern i virksomhet. Dette innebærer alltid en viss risiko for at splinter kan falle ned eller komme på villspor. Således inntraff et slikt tilfelle på Hystadveien 30 i natt hvor en ung mann; Rolf Stefanus Jacobsen ble truffet av en splint i pannen. Det sivile luftverns sanitet rykket ut og den sårede ble brakt til sanitetsstasjonen pg såret sydd igjen. Det står bra til med ham.
Hendelsen oppfordrer folk til å vise den største forsiktighet og ikke forsøke å iaktta luftvernvirksomheten. Når luftvernet er i aktivitet skal man holde seg innendørs, enten der er varslet flyalarm eller ikke.
Det ble forøvrig sluppet 3 - 4 bomber i natt, men alle falt i vannet utenfor Langestrand.


I tidsrommet 25. februar til og med 29. april 1945 ble det sluppet i alt 46 bomber over havneområdet. Det var Framnæs og Huvik som ble hardest rammet. De allierte fly var ute etter skip på i alt 50.000 tonn på Sandefjords indre og yre havn. Skipene ble angrepet både av bomber og rakettskyts.

Kilde: Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989.