Flyangrep 22.03.1945

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 

 

 


Sandefjords Blad 21.06.1945

 

 

 

22. mars ble "Hektor", "William Blumer" og "Maurita" angrepet. Alle bombene falt i vannet, og "Hektor"s akterskip ble oversprøytet med søle og mudder.

 

http://www.sb.no/article/20011213/NYHETER/155917
Etterlyser bombevitner
Udetonert bombe. Muligens ligger det en udetonert bombe i havnebassenget i området Verven-Fjellvik
Nyheter, Publisert: 13.12.01, Bjørn Hoelseth
 


Det hevder et øyenvitne som så hva som skjedde under et av de allierte flyangrepene mot tyske skip i Sandefjord våren 1945.
–Vi er ikke hundre prosent sikre på observasjonen, og vil gjerne komme i kontakt med flere som mener de så angrepet mot blant annet tørrlastskipet «Hektor» mens båten lå fortøyd ved Fjellvik, sier havnesjef Bjørnar Christiansen.
«Hektor» på 8.200 tonn var norsk, men rekvirert av tyskerne.
–Jeg vil gjerne understreke at det ikke er noen grunn til uro i forbindelse med saken. Bomben – om den virkelig ligger der – er ganske sikkert sunket dypt ned i bunnsedimentet, kanskje opptil to-tre meter etter alle de årene som er gått. Årsaken til at vi ønsker å vite flere detaljer, er at kommunen og SFT holder på med undersøkelser av bunnen i Kilen-området i forbindelse med opprenskning av forurensede bunnsedimenter. For å være så sikker som mulig på at ikke noe uforutsett skal skje mens måleutstyr er i bruk under forundersøkelsene, vil vi gjerne søke etter den påståtte bomben. Men da trenger vi litt mer nøyaktige posisjoner, sier Christiansen.
Uklar posisjon
–Det var politiet i Sandefjord som først ble alarmert i denne saken. Et øyenvitne til bombeangrepene våren 1945 har fortalt at de allierte bombeflyene bommet på «Hektor», og at han så en av bombene gå til bunns uten å eksplodere i vannoverflaten, forteller havnesjefen.
–Vi har forsøkt å rekonstruere flyangrepet. Antagelig kom flyet eller flyene inn over Virik fra nordvest i lav høyde med de tyske eller rekvirerte norske skipene i siktet. Flyet har i dette tilfellet dreid inn mot Kamfjordkilen i retning Hegna mens bombene ble sluppet. De ble antagelig utløst for sent slik at de havnet i sjøen lenger inne i Kilen. Jeg har sirklet inn en sektor på ca 250 x 150 meter mellom den gamle SMI-tomta og Verven. Men dette er et stort område å søke i, og det blir kostbart. Kan noen som så dette angrepet hjelpe oss med mer nøyaktige posisjoner, ville vi være takknemlige, sier Christiansen, som sier at øyenvitner kan kontakte ham på havnekontoret.
Det utstyret som benyttes av NIVA/NGI for å måle stabiliteten i bunnlaget, kjøres tre-fire meter ned under bunnens topplag, og kan teoretisk komme borti den eventuelle bomben.
Råd fra Forsvaret
Også Forsvaret har vært kontaktet i forbindelse med bombesaken. Men på grunn av de usikre opplysningene, særlig når det gjelder posisjon, type bombe osv, har man ikke ressurser til å overta ansvaret for søk og opphenting. Man vil imidlertid bistå med råd dersom bombens «hvilested» kan angis mer nøyaktig og den virkelig blir funnet. Forsvaret vil også ta seg av undersøkelser og en kontrollert sprengning om det skulle gå slik.
–Havnevesenet har innhentet et tilbud fra Blom Maritime AS, som kan utføre et søk over et par dager. Men oppdraget blir kostbart dersom over 35 mål skal finkjemmes. Et problem er jo at det utstyret som brukes til slike søk, en kombinasjon av Sub-Bottom Profiler og magnetometer, også vil reagere på en rekke andre gjenstander vi regner med ligger i bunnlaget fra opplags- og båtreparasjonstiden etter krigen: Ankere, ankerkjettinger, bøyefester, kanskje også verktøy og malingspann m.m. Om vi bare får mer nøyaktig posisjonering, kan vi spare både tid og penger, sier havnesjef Bjørnar Christiansen.


http://www.sb.no/article/20011213/NYHETER/155943
46 bomber
13.12.01 Bjørn Hoelseth
Under de åtte flyangrepene mot FMV og Sandefjord havn i perioden februar til april 1945 ble det sluppet 46 bomber over havneområdet. I tillegg ble det brukt kanoner, maskingevær og raketter.
Det var Framnæs og Huvik som ble hardest rammet. 25. februar ble verkstedet bombet i to omganger. 30 av bygningene ble mer eller mindre ødelagt, i tillegg til bygninger som ble skadet utenfor verkstedsområdet. 2.931 ruter ble knust i og utenfor FMV. De neste angrepene kom 3.mars, 20. mars, 22. mars og 2.april.
Det siste var et storangrep med opptil 50 fly. Da ble «William Blumer» på 10.000 tonn senket syd for Trangsholmen, sammen med «Concordia» (9.000 tonn) som lå ved krankaia syd på Framnæs. «Kattegat» (9.000 tonn) som lå i stordokka, begynte å brenne akter, og dokka selv kantret og begynte å synke.
«Hektor», som da var fortøyd ved siden av «William Blumer», slapp uskadet fra det. Skipet hadde tidligere på våren vært i opplagsbøye ut fra Fjellvik og der utsatt for flere angrep. Andre skip som ble angrepet, var «Maurita» (2.400 tonn), «Irania» (3.000 tonn), «Bel Pamela» (4.500 tonn) og 10.000-tonneren «Espana». Sistnevnte ble skadet.
Så vidt Sandefjords Blad vet, kan den udetonerte bomben etter angrepet mot Hektor ha falt 22.mars. Da ble, foruten «Hektor» også «William Blumer» og «Maurita» angrepet, men alle bombene falt i vannet. «Hektors» akterskip ble oversprøytet med søle og mudder, blir det fortalt i en rapport.