Flyangrep 20.03.1945

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

 
Bilde fra side 449 i boken: Berg, Knut, Dyrhaug, Leiv, Vindal Christensen, Øivind: "Sandefjords Historie - sett gjennom Sandefjords Blads spalter 1861-1983", bind 2 1940-1983. Sandefjords Blad og Trykkeri 1984, ISBN 82-990704-2-2.

Bildet ligger også på linken http://www.sandarhistorielag.no/  Folkets egne bilder - 1941 - 1950
Bildetekst: I tidsrommet 25 til 29 april 1945 ble det sluppet 46 bomber over havneområdet i Sandefjord. De allierte fly var ute etter skip på i alt 50.000 tonn som lå på Sandefjords indre- og ytre havn. Skipene ble angrepet både av bomber og rakettskyts. Bildet over viser et nattangrep på Sandefjord 25 april der hele byen ble opplyst av sporlys som ble skutt ut fra de allierte.
Foto er tatt av Jors Andersen og bildet er utlånt av Vera Andersen.

 

20. mars ble det sluppet 6 bomber som falt i bebyggelsen ved Huvikveien. Flere hus ble sterkt ramponert. To dager senere var det angrep på båtene som lå i opplag ved Huvik. Alle bombene falt i vannet.

Den 20. mars var det sluppet seks bomber som falt ned i østre enden av Huvikveien. Formann Dahls hus ble da totalt ødelagt, og fire andre hus sterkt skadet. Særlig hardt gikk det ut over kaptein Carlsens hus.
Sandefjords Blad brakte 23. juni 1945 en artikkel med detaljert oversikt over samtlige angrep på Sandefjords havn. Luftvernsjef M. Holdens journal gav grunnlag for artikkelsen.
 


Fra "Sandefjords Presse"; 20. mars?
Beboelseshus på Huvik totalskadet ved bombeeksplosjon
Beboerne evakuert - ingen drept eller såret
Etter hva Sandefjords Presse får opplyst ble det under innflyging over Sandefjord i natt sluppet bomber mot Framnæsområdet. Bombene falt midt i Huvikveien og Huvikveien 3 som lå like nedenfor der bombene traff ble totalskadet og ligger som en fyrstikkhaug igjen. Huset tilhørte fru Asta Johnsen som nylig hadde kjøpt det av sin far, formann Chr. Dahl. Husets beboere var evakuert. 
Et annet hus Huvikveien 16 ble temmelig ødelagt. Det tilhørte kaptein Aksel Karlsen. Også her var beboerne evakuert.
Endelig ble forårsaket en god del skader på huset Huvikveien 18 tilhørende Thorbjørn Teien. her var beboerne i kjelleren, men ingen kom til skade.
For øvrig regner man med en god del glass-skader i husene omkring. I midlertid er ingen mennesker drept eller kommet til skade på noen måte.

Se avisartikler fra 2001 i Sandefjords Blad; Her ute ligger bombene

 

 


Christophersen, Egil; "Vestfold i krig". Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989. ISBN 82-991995-0-6, side 305.

 

Sandefjords Blad 22.03.1945