Bombeangrep 02.04.1945:

Tilbake til start
Tilbake til meny for lokalhistorie
Tilbake til meny for krigsminner
Tilbake til meny for historiske steder

Det er ikke tillatt å kopiere bilder og annet stoff til annet bruk uten tillatelse. Kontakt epost post@slektsdata.no eller mobil 975 16 660. Kilde skal alltid oppgis. Copyright ©

http://www.scotshistoryonline.co.uk/sorties.html
April 02 1945.
A large strike force from Banff consisting of Mosquito’s from 143, 235, 248 and 333 squadronsattack shipping at Sandefjord. Two vessels were sunk, The CONCORDIA, a Norwegian Merchant Vessel of 5154 tons, and the German Merchant Vessel WILLIAM BLUMER of 3604 tons. Another four ships were severely damaged. The German Merchant SHIOS ESPANA of 7465 tons and the KATTEGAT of 6031 tons, the other ships being the Norwegian Merchant vessels HEKTOR of 5742 tons and BELPAMELA of 3165 tons. This was a highly successful strike with no aircraft being lost during the sortie.
Information update from Flight Lieutenant John Milsom 2005: My log book records three Mosquitoes lost and 2 holes in my A/c P-248 Squadron - - contrary to the site account that no a/c were lost. 
http://www.scotshistoryonline.co.uk/gifs/newleft.gif

 


Artikkel i Sandefjords Blad 01.04.1995. 2. april for 50 år siden. 46 bomber over havna.

 

Sandefjords Blad 21.06.1945

 

 

Sandefjords Blad 11.04.1981

 

 

Det var flere angrep, og klare, månelyse kvelder og netter var de mest utsatte. Det var angrep 03., 20. og 22. mars, samt 02., 06., 21. og 26. april 1945. Den 26. april var det 2 angrep samme natt, men det ble også de siste.

Det uten sammenligning største og mest omfattende angrepet kom 02. april, d.v.s. 2. påskedag 1945. Til forskjell fra de øvrige angrepene ble dette foretatt i dagslys, og kunne følges av mange tilskuere. Været var stille med klar luft og solskinn. Tidligere på dagen hadde jagerfly på observasjonstokt passert 2 ganger over byen og fjorden.

Storangrepet kom mellom kl 1800 og 1830. Fra kl 1815 kunne man høre motordur fra mange flymaskiner som nærmet seg byen. Kl 1816 gikk flyalarmen. Flyalarmen gikk samtidig som rundt 50 Mosquito-fly og Mustangjagere i lav høyde kom inn fra nordvest. De avfyrte en skur av mitraljøse- og rakettgranater, 20 og 90 mm kaliber. I løpet av 20 minutter beskjøt de havneområdet med full styrke. Det antas at det også ble sluppet noen bomber. Ødeleggelsene var store, og flere skip ble senket. Det tyske skipet "Kattegat" ble senere overtatt av Viriks Rederi AS i 1946, og fikk navnet "Sandar". På verkstedet lå røyken tykk fra branner. Det 10.000 tonn store skipet "William Blumer" som lå ved Trangsholmen var senket. Det var også det norske frakteskipet "Concordia". Flere andre tyske og norske skip ble skadet. Fra den allierte krigsledelsens side var angrepene "vellykket", også på den måten at ingen fly gikk tapt og sivilbefolkningen slapp så og si fra det uten skader.

Bortsett fra de drepte på ved flystyrten på Jahres Kjemiske Fabrikker 28.12.44 ble ingen personer merkelig nok alvorlig skadet eller drept under flyangrepene på Sandefjord.
En beregning oppgir at det i alt ble sluppet 46 bomber. Mest utsatt var Huvik- og Framnesområdet.

I Sandefjords Blads jubileumsnummer til byens 100-årsdag 23. juni 1945 finnes en stor og illustrert artikkel som forteller om luftangrepene på Sandefjord. Litt forteller også krigsårenes lokalavis "Sandefjords Presse". Den var fellesavis for "Sandefjords Blad" og "Vestfold" (venstreavisen). Arbeiderpartiets avis "Vestfold Fremtid" ble tidlig forbudt. Sandefjords Presse besto av et ark 39,5 x 57 cm. Godt brettet sammen fik den plass i en fyrstikkeske, et poeng som Sandefjord Teaterforening hadde flettet inn i sin lokalutgave av lystspillet "Til seters" som ble fremført fra scenene i Teaterlokalet med underfundig krigshumor innblandet. Da jeg sammen med familien overvar forestillingen ble den stoppet av okkupasjonsmakten fordi det ble harselert med "eikeløv og briljanter" som var ingrediensen til "hakekorset". Vi overvar ny forestilling etter at denne var luket ut, og ikke minst husker jeg da en av skuespillerne spurte etter avisen og den ble tatt opp av en fyrstikkeske.

Men litt sto det i "Sandefjords Presse". Side 1 var nyhetssiden, og det som sto 04. april 1945 om storangrepet 2 dager tidligere var om skader på sivile mål; "Således tok det fyr i loftsetasjen i huset til kaptein Moe, Stub. Husbrannvakten med assistanse av luftvernmannskap sli\okket brannen med vannbøtter uten at vesentlige skader ble voldt."

Likeledes antentes låven til gårdbruker Gullow Jørgensen, Marum, og den brente ned til grunnen.

 

 

Bjørn Hoelseth:
Dette er en helt spesiell film, tatt opp under det britiske angrepet på Sandefjord og Framnæs mek. Værksted 2. april 1945, fem uker før freden og frigjøringen. Jeg husker vagt at jeg og andre barn i huset ble dratt ned i kjelleren som tilfluktsrom av de voksne. Vi satt trangt i det vesle kjellerrommet mot vest. Tre familier bodde da i Skiringssalveien 30, I farten glemte mine foreldre å ta med bror Per på 9 måneder. Men noen styrtet opp og fikk ham i kjelleren. Jeg skjønte situasjonen hadde noe med fly å gjøre, og fant en korsformet juletrefot av tre i kjellerboden som jeg lekte med, med tilsvarende lyder. Det var ikke spesielt populært blant de voksne. Dette var alvor. Som ved et under ble ingen i Sandefjord drept under angrepet. Store tyske skip ved Framnæs og ytre havn ble senket slik at de ikke kunne frakte tyske soldater fra Norge til sluttkampene i Berlin.

Filmopptak fra angrepet:
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060032039?fbclid=IwAR0N8_c9pL95CXnTEy310nAIa0vuDl1lQ-EFtX-Q0aKKMWKvBa4EJLepFxE
SB 04.04.1945

SB 04.04.1945-2

Sandefjords Presse 19.04.1945

Sandefjords Blad 04.04.1945

Sandefjords Blad 04.04.1945

Sandefjords Blad 19.04.1945


Videre meldtes det at en del hus er blitt skadet ved gjennomhulling av kuler, heldigvis uten at noen ble skadet eller drept.

Et enkelt fly strøk lavt over byen i morges uten å volde skade av noen art.

Om morgenflyet - "Halv-ni ruta", se siden http://slektsdata.no/Observasjonsfly.htmSnur vi Sandefjords Presse for den 04. april 1945 og ser på baksiden, lyser en advarsel mot oss; "Det advares mot berøring av ueksploderte granater og sprenglegemer som finnes etter luftangrepet den 02. april. Funn av granater og andre sprenglegemer må meldes til politiet. Luftvernkontoret".
I tillegg til kunngjøringen om "Midlertidig sperring av salget av spiker og stift" samt "Fastsettelse av nye tilleggsrasjoner av tobakk" finnes også 2 lange kunngjøringer om "Krigsskadetrygden for bygninger" og "Krigsskadetrygden for løsøre" i anledning flyangrepet 02. april. "Skader på kr 50 og derunder erstattes ikke og skal derfor ikke meldes":
Sammenlignet med mange andre steder må det nok sies at Sandefjord slapp lett fra krigstidens ødeleggelser.

Se beskrivelse av hendelsene samt mange andre i "Kulturminner" gruppe 1.2 våren 1990 utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord v/ forfatter Roar L. Tollnes.

Kilde: Christophersen, Egil; "Vestfold i krig", side 306. Utgitt av Bokkomitéen Vestfold i krig. Tønsberg 1989.

 

Kan være et bilde av fly

A De Havilland Mosquito FB Mark VI of 'A' Flight, No. 143 Squadron RAF, firing on two moored merchant vessels with rocket and cannon fire, during an attack by the Banff Strike Wing on concentrations of enemy shipping in Sandefjord, Norway. Two merchant vessels were sunk, and a tanker and three merchantmen damaged, for the loss of two Mosquitos out of 39 aircraft employed on the strike, 2nd April 1945.

F/O Ray Harington's diary for the day reads:

"A large strike force of mixed Squadron Mosquitos, similar to our activities witnessed on the 30th April, perform another successful strike. The flak is again heavy, but 2 vessels are sunk; the Concordia (5154 tonnes) and the German merchant vessel William Bulmer (3604 tonnes). A further 4 vessels are damaged. Taking the first strikes is the Kattegat, attacked in a dry dock and heavily damaged."

No.143 Squadron was part of Coastal Command, and formed part of the first 'Strike Wing' at Coates, as well as the Banff strike wing in Scotland. The squadron was reformed at Aldergrove on 15 June 1941 as a long-range fighter unit equipped with the Beaufighter.

In October 1944 the squadron moved to northern Scotland to join the Banff strike wing, swapping its Beaufighters for Mosquitoes. Anti-shipping operations of the Norwegian coast were carried out from then until the end of the war. In April-May, as Germany approached collapse, a large number of U-boats were also sunk as they attempted to escape from Germany to Norway.

Photo: No. 143 Squadron Archive.

Major Image Repair & Colourisation - Nathan Howland 

HowdiColour Image Recovery & Colour

 

Link to sorties flown Sorties Flown by RAF Banff Strike Wing 1943-1945: https://www.scotshistoryonline.co.uk/sorties.html

April 02 1945.

A large strike force from Banff consisting of Mosquito’s from 143, 235, 248 and 333 squadronsattack shipping at Sandefjord. Two vessels were sunk, The CONCORDIA, a Norwegian Merchant Vessel of 5154 tons, and the German Merchant Vessel WILLIAM BLUMER of 3604 tons. Another four ships were severely damaged. The German Merchant SHIOS ESPANA of 7465 tons and the KATTEGAT of 6031 tons, the other ships being the Norwegian Merchant vessels HEKTOR of 5742 tons and BELPAMELA of 3165 tons. This was a highly successful strike with no aircraft being lost during the sortie.

 

Information update from Flight Lieutenant John Milsom 2005 - My log book records three Mosquitoes lost and 2 holes in my A/c P-248 Squadron - - contrary to the site account that no a/c were lost.

 

Merknad 2020-03-17 204544

Samme bilde som d.o., men man kan se Framnæs Mek. Værksted til venstre i bildet.

 


I tidsrommet 25. februar til og med 29. april 1945 ble det sluppet i alt 46 bomber over havneområdet. Det var Framnæs og Huvik som ble hardest rammet. De allierte fly var ute etter skip på i alt 50.000 tonn på Sandefjords indre og yre havn. Skipene ble angrepet både av bomber og rakettskyts.
Merkelig nok ble ingen nordmenn drept eller alvorlig skadet til tross for at minst 50 fly angrep byen under storangrepet 2. påskedag den 2.april 1945.
På Framnessiden lå 2.400-tonneren "Maurita" ved verkstedet, 3.000-tonneren "Irania", 9.000-tonneren "Kattegatt" i stordokken og 4.500-tonneren "Belpamela" befant seg under kjelekranen. En tysk forpostbåt lå ved kaien. I sydenden av verkstedet lå 9.000-tonneren "Concordia", ved Trangsholmen 10.000-tonneren "William Blumer", og utenfor denne 8.200-tonneren "Hektor". I tillegg lå 10.000-tonneren "Espana" ved FMV.
Etter angrepet som bare varte noen minutter var stordokken til FMV i synkende tilstand, og det brant i akterskipet på "Kattegatt". "Concordia" var i ferd med å synke. "Espana" var også skadet. Ute ved Trangsholmen var "William Blumer" gått til bunns, men "Hektor" var uskadd.
En ny flyalarm kom kl 1009, og folk på Framnes og Huvik og i byen og distriktet forøvrig måtte på ny søke ly i kjellere. Signalet "Faren over" ble gitt kl 1930.
Et par uker før, den 20. mars, var det sluppet seks bomber som falt ned i østre enden av Huvikveien. Formann Dahls hus ble da totalt ødelagt, og fire andre hus sterkt skadet. Særlig hardt gikk det ut over kaptein Carlsens hus. 22. mars ble "Hektor", "William Blumer" og "Maurita" angrepet. Alle bombene falt i vannet, og "Hektor"s akterskip ble oversprøytet med søle og mudder. Sandefjords Blad brakte 23. juni 1945 en artikkel med detaljert oversikt over samtlige angrep på Sandefjords havn. Luftvernsjef M. Holdens journal gav grunnlag for artikkelen.

 


I bakgrunnen ses Thorøya hvor AS Thor Dahl senere bygget sin store kai og fabrikkanlegg.Samme bilde, men sett i retning fra Thorøya.

 

BMO_000031-1

 

BMO_000086-1
Sandefjords Blad 01.04.1995

 

BMO_000031-3

 

BMO_000031-2

 

Et angrep som 36 Mosquitos gjennomførte den 2.april 1945. Skvadronene den dagen var 143, 235, 248 Sqdn og to "outridere" fra 333 Sqdn.
En Mosquito fra RAF Film Unit var også med. Mustangfly fra 65 Sqdn fløy eskorte.
Flere skip på Framnes Mek. ble angrepet denne dagen. To Mosquitos ble så skadet at de måtte nødlande i Sverige.